Kronoinspektör

Som kronoinspektör är man anställd på myndigheten Kronofogden. Myndigheten ser till att den som har ett krav får betalt. Lika viktigt är att hjälpa den som har en skuld att betala. Arbetet innebär kontakt med personer i svåra ekonomiska lägen. Förmågan att kommunicera och samarbeta är viktig. Det är också viktigt att skapa förtroende både med skuldsatta och de som har krav på pengar.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Som kronoinspektör jobbar man på rikstäckande myndigheten Kronofogden som sorterar under Finansdepartementet.

Arbetsuppgifter
Kronofogdens huvuduppgift är att se till att företag och privatpersoner betalar sina skulder. Det kan gälla allt från obetalda skatter till obetalda hyror eller mobiltelefonräkningar. Kronoinspektören jobbar också förebyggande. Målet är att alla medborgare ska få kunskap för att undvika för stora skulder. De som redan har för mycket skulder kan få hjälp med skuldsanering. Målet är ett samhälle där så många som möjligt har en fungerande ekonomi.

Arbetet som kronoinspektör är omväxlande, självständigt och utåtriktat. På myndigheten jobbar man i team. I teamen sker den dagliga planeringen, resultat- och fördelning av arbetet. Arbete i team förutsätter god samarbetsförmåga.

Handläggningen av en skuld börjar oftast med en utredning av ekonomin hos den så kallade gäldenären - det skuldsatta företaget eller den skuldsatta personen. Är det ett företag som är gäldenär gör kronoinspektören först en grundlig ekonomisk utredning om företagets tillgångar. Ofta besöks företaget för att undersöka tillgångar och för att mäta ut egendom.

Om någon inte frivilligt betalar sina skulder kan kronoinspektören göra en utmätning. Det innebär att hämta till exempel en bil, möbler, eller värdepapper som sedan säljs på auktion för att betala skulden.

Det händer att en gäldenär tvingas flytta från sin bostad på grund av exempelvis obetald hyra eller att han stör sina grannar. Om inte personen flyttar frivilligt, gör kronoinspektören avhysning, vilket betyder att skilja gäldenären från lägenheten. Ofta sker detta med hjälp av låssmed och flyttkarlar som tömmer lägenheten och magasinerar tillhörigheterna.

En kronoinspektör fattar självständigt beslut som kan ha stor påverkan på människors livssituation. Det krävs därför att man har förståelse för människor och att man kan sätta sig in i deras situation.

Förmågor

Förmågor som kronoinspektörer behöver ha eller utveckla:

Flexibel: Arbetsuppgifterna varierar och verksamheten utvecklas ständigt.

Förtroendeingivande: Många av de människor kronoinspektören möter befinner sig i en utsatt livssituation. Därför behöver hon kunna sätta sig in i andras situationer, uppträda förtroendeingivande och visa ett gott omdöme.

Kommunikativ förmåga: Språket är det viktigaste verktyget för att skapa förtroende i mötet med kunden. Kronoinspektören behöver ha lätt för att uttrycka sig i tal och skrift och att anpassa sitt språk efter mottagaren. Du behöver också vara bra på att lyssna och förklara.

Samarbetsförmåga: Eftersom vi arbetar teambaserat är det viktigt att du tycker om att samarbeta och har lätt för att kommunicera.

Stresstålighet: kronoinspektörer fattar och genomför svåra beslut och ställs ibland inför oförutsedda händelser. Det är viktigt att kunna hålla lugnet även i utmanande situationer.