Kranförare

Kranförare arbetar på byggen, inom industrin och i hamnar. Med hjälp av kranar lastar, lossar och hanterar kranförare olika sorters gods. Tornkran och mobilkran är exempel på kranar som används i arbetet. Förmågor som uppmärksamhet, koncentration och koordination är viktiga.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Kranförare

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för kranförare blir god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på kranförare ökar något under de närmaste tio åren. Det finns ett stort behov av nya bostäder, som dessutom ökar i takt med att befolkningen växer. Ett ökat bostadsbyggande gynnar arbetsmarknaden för kranförare. Satsningar på byggnation och underhåll av vägar och järnvägar bidrar till ökade jobbmöjligheter för yrkesgruppen. Ett exempel är det Västsvenska paketet som ska förbättra kollektivtrafik och framkomlighet i Göteborgsregionen. Ett annat exempel är byggnationen av E4 Förbifart Stockholm, en ny motorvägsförbindelse genom västra Stockholm.

Tillgången på kranförare ökar men blir inte tillräcklig. Det beror på att för få utbildar sig till kranförare. Dessutom kommer många kranförare att gå i pension och dessa behöver ersättas.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Kranförare kan arbeta på byggarbetsplatser, inom industrin och i hamnar eller vara anställda vid företag som hyr ut kranar.

Arbetsuppgifter
Det finns flera olika slags kranar som har olika användningsområden. Det är vanligt att kranförare kan hantera flera olika maskiner. Kranförare kallas också maskinförare som är ett samlingsnamn för alla som arbetar med jordförflyttningsmaskiner som grävmaskin, hjullastare och kran.

Tornkranarna är antingen fasta eller spårbundna. Med kranarna flyttas arbetsmaterial och annat tungt gods. I de flesta fall manövrerar man kranarna från en eller två hytter uppe i krantornet men kranarna kan också fjärrstyras från marken.

Med hamnkranen lastas och lossas fartyg. Kranen kan stå fast på fartygen eller flyttas längs spår i kajen. Vissa kranar är inte spårbundna utan har hjul. Hamnkranarna kan ha olika lyftanordningar för olika ändamål. Med kranen kan kranföraren lyfta containrar eller använda gripskopa för exempelvis sand och spannmål. Magneter används för att lyfta och lossa skrot.

Kranar som är placerade på underreden med hjul- eller banddrift kallas för mobilkranar. Kranen styrs från förarhytten, en separat kranhytt eller med fjärrstyrning. De används i stor utsträckning och allt mer i hamnar.

Inom industrin finns förutom tornkranar också traverser. Travers är en slags kran som löper på räls på balkar. Traversen styrs från en hytt högt över golvet eller från marken med radiostyrning. Inom industrin är arbetet som kranförare/traversförare oftast kombinerat med andra arbetsuppgifter.

I kranförares arbetsuppgifter kan ingå att göra översyn och lättare underhåll av kranen.

Arbetsmiljö
Kranförare arbetar ensamma i hytten men har kontakt med kollegor via kommunikationsradio. Kollegorna kopplar på och av lasten samt ger instruktioner om vart den ska flyttas. Resor och arbete på annan ort är vanligt för förare av mobilkranar.

Arbetstider
Skiftarbete samt natt- och helgarbete kan förekomma.

Förmågor

Förmågor som kranförare behöver ha eller utveckla:

Koncentrationsförmåga: Det är viktigt att vara koncentrerad vid lyft av tungt gods med kran.

Koordinationsförmåga: Kranförare måste kunna kombinera olika rörelser samtidigt vid manövreringen av kranen.

Uppmärksam: Det är viktigt att vara uppmärksam på omgivningen eftersom det ofta finnas andra människor i närheten av maskinen.