Konstnär

Konstnärer arbetar med många konstformer, uttrycksmedel, tekniker och material. De traditionella konstformerna är måleri, teckning, grafik och skulptur. Konstnärer arbetar även med bland annat fotografi, rörlig bild, ljud, ljus och text. Arbetsfältet är mycket brett och det är vanligt att kombinera inriktningar. Utställningar, rådgivning och offentlig utsmyckning är exempel på arbetsuppgifter.

De flesta konstnärer är egna företagare. Många arbetar på eget initiativ med konstnärliga projekt. En del arbetar med offentliga gestaltningsuppdrag. Få konstnärer kan försörja sig på sin konst på heltid. Det är vanligt att ha ett annat arbete vid sidan om konstnärsyrket. Att undervisa på konstskolor, hålla föredrag eller arbeta med pedagogiska uppdrag är vanliga komplement, men många arbetar i helt andra yrken.

Arbetsuppgifter
Konstnärer arbetar med många olika konstformer, uttrycksmedel, tekniker och material för att skapa konst. Måleri, teckning, grafik och skulptur tillhör de traditionella bildkonstformerna. Konstnärer arbetar också med fotografi, text, ljud, ljus, performance (en form av levande konst som visas live, oftast interagerande med publik), installationer och rörlig bild. Det är vanligt att konstnärer kombinerar eller arbetar med flera olika konstformer. Det konstnärliga arbetet utgår ifrån en idé som sedan ska förverkligas. Konstnären söker information och experimenterar med material och tekniker för att gestalta sitt verk.

Konstnärer arbetar bland annat med utställningar, visningar av egna och andras verk, offentliga gestaltningsuppdrag och konstnärliga projekt samt konstnärlig rådgivning. Kommuner, landsting och regioner utlyser ibland offentliga gestaltningsuppdrag som konstnärer kan söka. Det kan handla om utsmyckning av skolor, sjukhus, tunnelbanestationer, gångstråk eller bostadsområden. Det kan vara enskilda verk eller helhetsmiljöer. Konstnärer arbetar även som konsulter och rådgivare i sådana sammanhang, till exempel i samarbete med arkitekter.

Det färdiga konstverket är ett resultat av många försök, omprövningar och kompromisser. En del konstnärer överlåter de praktiska och tekniska arbetsmomenten till andra för att själva fungera som arbetsledare eller koordinator.

Eftersom många konstnärer är egna företagare ingår även administration, bokföring, marknadsföring, möten och avtalsskrivning i det dagliga arbetet.

Arbetsmiljö
Konstnärer arbetar ofta självständigt i en ateljé eller verkstad.

Arbetstid
Konstnärer bestämmer ofta själv över sin arbetstid.

Förmågor

Förmågor som en konstnär bör ha eller utveckla:

Kreativ förmåga: Kreativ förmåga är en förutsättning för att kunna arbeta som konstnär. Känsla för färg, form, material och tekniker.

Kommunikativ förmåga: Förmåga att tala om sig själv och sin konst i olika sammanhang. Att knyta sociala kontakter med andra som är verksamma i konstens värld.

Problemlösningsförmåga: Konstnärer arbetar med att förverkliga idéer och hitta vägar för hur man gör det. Att söka information, undersöka och experimentera sig fram för att gestalta sitt verk.

Självständighet: Konstnärer arbetar oftast mycket självständigt och behöver ha förmåga att följa sina egna idéer. Konstnärer arbetar oftast utifrån vad man själv tycker är intressant och vill förmedla till andra.

Tålamod: Arbetet med ett konstprojekt kan ta lång tid. Förmåga att uthärda motgångar, konstnärer vet oftast inte i förväg vilken ekonomisk utdelning arbetet kommer att ge.