Konferensvärd

Konferensvärden ser till att konferensarrangemangen överensstämmer med gästernas bokning och önskemål. Jobbet passar den som är serviceinriktad, flexibel och kan arbeta effektivt under tidspress. Att kunna samarbeta är en bra egenskap för konferensvärden.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

En konferensvärd arbetar på ett hotell eller en kursgård. Man kan också jobba på konferensanläggningar eller stora företag och organisationer som har egen konferensavdelning.

Arbetsuppgifter
Före gästernas ankomst ser konferensvärden till att lokalerna görs i ordning enligt beställningen. Den tekniska utrustning som bokats måste finnas på plats och fungera. Lokalen ska möbleras enligt beställningen och det ska finnas vatten, frukt eller annat tilltugg som gästerna har beställt.

På större konferensanläggningar tar konferensteknikern hand om den tekniska utrustningen, men även konferenspersonalen måste kunna hantera den. På större konferensanläggningar är konferenschefen arbetsledare för konferenspersonalen.

Det är viktigt att informera restaurangen om vilka tider det serveras måltider, antalet gäster och deras särskilda önskemål.

När gästerna anländer tar konferensvärden emot dem och stämmer av antalet gäster och tider för måltider. Om något har förändrats, informeras restaurangen.

Konferenspersonalen finns till hands under hela konferensen och hjälper till med till exempel kopiering.

En del konferensvärdar tar hand om försäljning och bokning av konferensarrangemang, skriver offerter och förbereder underlag för fakturor. Utöver konferenslokaler bokas även hotellrum och måltider. Eventuellt ordnas gästernas transporter till och från konferensanläggningen.

Vid behov hjälper personalen till med att planera och organisera konferenser. I samband med en del större sammankomster arrangerar de aktiviteter, till exempel utflykter eller temamiddagar med tillhörande underhållning.

På en del arbetsplatser har man infört arbetsrotation, vilket innebär att konferenspersonalen exempelvis arbetar ibland i receptionen eller städar.

Arbetstider
Arbetstiderna varierar beroende på var man arbetar. Många konferensvärdar arbetar dagtid men man kan också ha schemalagda arbetstider med kvälls- och helgarbete.

Förmågor

Förmågor som är bra för en konferensvärd att ha eller utveckla:

Samarbetsförmåga: Att vara serviceinriktad och kunna samarbeta är bra egenskaper för konferenspersonalen.

Serviceinriktad: Konferensvärdar har mycket kontakter med gäster och det är viktigt att ge god service.

Stresstålighet: Som konferensvärd måste man kunna arbeta effektivt under tidspress och kunna koncentrera sig på flera uppgifter samtidigt.