Konditor

En konditor arbetar på ett konditori, en större restaurang eller ett industribageri. Man bakar tårtor eller finare bakverk för hand. Men man kan också övervaka maskinell massproduktion av bakverk. Det är viktigt att ha blick för färg och form och att hålla arbetsplatsen ren och prydlig.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Konditor

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för bagare och konditorer blir god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på bagare och konditorer väntas fortsätta att öka under de kommande tio åren. En del bagare och konditorer lämnar yrket vilket innebär att behovet av ersättningsrekryteringar fortsätter att vara stort.

Tillgången på bagare och konditorer blir inte tillräcklig. Det utbildas helt enkelt inte tillräckligt många bagare och konditorer för att täcka behovet på arbetsmarknaden.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

En konditor arbetar på små konditorier/bagerier eller stora industribagerier.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter och metoder skiljer sig åt beroende på var man arbetar.
Som konditor på ett mindre bageri eller konditori har man ett fåtal maskiner till sin hjälp och man utför de flesta arbetsmomenten för hand. Man mäter upp ingredienser, blandar, vispar, utformar dina bakverk, gräddar och dekorerar.
På konditorier kan man som konditor även baka matbröd.
Att ta hand om disken och se till att arbetsplatsen är ren och prydlig ingår i arbetsuppgifterna.
Tillverkningen på industribagerier kan vara olika automatiserad men oftast finns flera manuella arbetsmoment kvar. Ibland kan man vara specialiserad på en viss uppgift eller produkt.

Arbetstider
Som konditor arbetar man oftast dagtid men på industribagerier förekommer skiftarbete.

Arbetsmiljö
I arbetet som konditor står och går man mycket vilket kan slita på ben och knän.

Förmågor

Förmågor som konditorer behöver ha eller utveckla:

Kreativ förmåga:
Att utforma och dekorera bakverk kräver blick för färg och form.