Kallskänka

Kallskänkor arbetar med det ”kalla köket”, de tillagar bland annat förrätter, sallader och desserter. I arbetet igår att planera och förbereda, tillaga och presentera maten på ett tilltalande sätt. Arbetet sker tillsammans med andra som arbetar i kök och servering. Organisationsförmåga, kreativitet och stresstålighet är förmågor som det kan vara bra för kallskänkor att utveckla.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Kockar

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för kockar förblir god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på kockar väntas fortsätta öka under de kommande tio åren. Det beror dels på att vi blir fler i befolkningen, men också på att trenden att äta ute på restaurang väntas fortsätta. Behovet av kockar förväntas också bli större inom den offentliga sektorn. Många kockar lämnar yrket efter en tid, det innebär att behovet av ersättningsrekryteringar kommer fortsätta att vara stort.

Tillgången på kockar som utbildas inom gymnasieskolan förväntas inte bli tillräckligt. Framför allt är det brist på kockar med erfarenhet som gör att antalet inte kommer att vara tillräckligt på fem och tio års sikt. Ett nytt valideringsverktyg kan underlätta att snabbare få in nyanlända kockar från andra länder fler till yrket. Det kan mildra bristen något på sikt.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Kallskänkor arbetar inom hotell- och restaurangnäringen. Kallskänkor finns idag mest på exklusiva, större restauranger eller på hotell. Allt oftare är det en förutsättning att man behärskar både det kalla och det varma köket för att få arbete som kallskänka.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar beroende på var man arbetar. Kallskänkor arbetar med att tillaga kalla rätter. Det kan till exempel vara förrätter, sallader och desserter samt smörgåsar och rätter till smörgåsbord. Att baka kan också ingå i jobbet.

En del av jobbet består av att planera och förbereda det man ska tillaga. Man har ansvar för att beräkna åtgång på råvaror och beställa hem dem, liksom att planera matsedeln för de kalla rätterna. Kallskänkor har ett kreativt och skapande arbete där det är bra att vara intresserad av att testa olika smakkombinationer. Man ska också presentera maten på ett tilltalande sätt när den ska serveras till gästerna.

Hygien är viktig i ett kök. Arbetsplatsen ska vara ren och hygienisk och livsmedel måste hanteras på ett korrekt sätt. Det är viktigt att ha kunskap om ingredienserna i maten, så att gäster som till exempel har en allergi kan få information om vad maten innehåller.

Under perioder kan tempot i köket vara högt. Det är bra att trivas även när det är mycket att göra. Kallskänkor arbetar i arbetslag med andra i köket. Därför är det viktigt att kunna samarbeta med övrig kökspersonal och med serveringspersonalen.

På större restauranger finns ofta en kallskänkschef. Kallskänkschefen är arbetsledare och deltar i det dagliga arbetet. En kallskänkschef beställer varor och kan också ha hand om planeringen av matsedel.

Arbetstider
Arbetstiderna varierar beroende på var man arbetar. En del kallskänkor arbetar dagtid men oftast har man schemalagda arbetstider med kvälls- och helgarbete.

Förmågor

Förmågor som är bra för kallskänkor att ha eller utveckla:

Kreativ förmåga: Att kombinera smaker och presentera mat på ett tilltalande sätt är kreativa delar av arbetet.

Organisationsförmåga: Att kunna planera och förbereda sitt arbete är av stor betydelse.

Samarbetsförmåga: För att arbetet ska fungera är det viktigt kunna samarbeta med övrig kökspersonal och med serveringspersonal.

Stresstålighet: Det är bra att kunna arbeta under tidspress eftersom arbetet kan vara intensivt under vissa perioder.

Simultanförmåga: Arbetet i kök kräver ibland att man kan göra flera saker samtidigt.