Isoleringsmontör

Isoleringsmontörer arbetar med att isolera rör, värmepannor och ventilationskanaler för att höja säkerheten och minska energiförluster och buller. Det är ett hantverk som kräver både kunskap och kreativitet.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Isoleringsmontörer

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för isoleringsmontörer blir god på både fem och tio års sikt.

Efterfrågan på isoleringsmontörer är ökar något under de närmaste tio åren. Det finns ett stort behov av nya bostäder, som dessutom ökar i takt med att befolkningen växer. Ett ökat bostadsbyggande gynnar arbetsmarknaden för isoleringsmontörer. Fortsatta satsningar på renovering och energieffektivisering i många flerbostadshus, till exempel inom miljonprogramsområdena, bidrar också till ökad efterfrågan.

Tillgången på isoleringsmontörer blir inte tillräcklig. För få utbildar sig till yrket på gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram. Det vanligaste sättet att utbilda sig till isoleringsmontör är via traditionell lärlingsutbildning i ett företag.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Isoleringsmontörer arbetar inom VVS (värme, ventilation och sanitet) med att isolera och bekläda rör, ventilationskanaler, värmepannor och cisterner med mera.

Arbetsuppgifter
VVS-isoleraren
isolerar rör för värme, kyla och ventilationskanaler vid nybyggnation och ombyggnation av hus. Arbetet utförs i alla typer av fastigheter där människor vistas, exempelvis bostäder och arbetsplatser. VVS-isoleraren jobbar ofta på en byggarbetsplats tillsammans med andra yrkesgrupper, bland annat VVS-montörer. VVS-isoleraren arbetar med sten- eller glasullsisolering, cellgummi och med skyddshöljen av plast.

Isoleringsplåtslagaren är specialistutbildad för arbeten inom pappers- och petrokemisk industri enligt standardiserade regler för yrket. De isolerar och bereder materialet, klär in rör, pannor, rökgaskanaler och fogar cisterntak med mera. Oftast kläs isoleringen med ett hölje av plåt som skydd. Höljet ska inte bara täcka isoleringen utan ska också vara snyggt och funktionellt. För att kunna forma plåten på rätt sätt måste man ha kunskaper i plåtutbredning och geometri. Det innebär att man måste kunna överföra en tredimensionell detalj till en plan bild och därefter klippa till plåten och ge den sin slutgiltiga form.

Isolera måste man göra av säkerhetsskäl på grund av brandrisk, mycket heta kanaler och rör. Ledningar och rör som transporterar brand- och explosionsfarligt innehåll isoleras för att minska olycksrisken. Isolering görs också av hygienskäl, för att exempelvis förebygga den vattenburna sjukdomen legionella. Isoleringen är även mycket viktig för att minska kondens (när fuktig luft möter en kall yta, exempelvis ett fönster) och energiförluster.

Arbetsmiljö
Isoleringsmontörer jobbar ibland ensamma och ibland i arbetslag. Jobbet behöver ofta utföras i trånga utrymmen i obekväma arbetsställningar. Arbetsmiljön kan vara både bullrig och dammig.

Förmågor

Förmågor som isoleringsmontörer behöver ha eller utveckla:

Handlingskraftig: Isoleringsmontörer arbetar ofta självständigt.

Händig: Att isolera är ett hantverk och isoleringsmontörer behöver ofta hitta egna lösningar för att lyckas med isoleringen.

Kreativ förmåga:
Fantasi och formkänsla är en fördel i arbetet eftersom olika typer av isoleringsarbeten skiljer sig från fall till fall.

Rörlighet: Ibland arbetar isoleringsmontörer i trånga utrymmen och i obekväma arbetsställningar.