Elektrikeryrken

Elektriker arbetar med flera olika uppgifter beroende på inriktning. En stor del av elektrikernas arbete är tekniskt baserat men även rent hantverksmässiga inslag förekommer. Gemensamt för de flesta elektriker är att de oftast har samma bas i grundutbildningen. Distributionselektriker, industrielektriker, installationselektriker och serviceelektriker är exempel på vanliga yrken inom området.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognoser för yrket:

Elingenjörer och eltekniker

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för elingenjörer och eltekniker blir god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på elingenjörer och eltekniker kommer att vara stor de närmaste tio åren. Energibolagen planerar för ökade investeringar och i synnerhet el-konstruktörer efterfrågas allt mer. Samtidigt ökar kompetenskraven.

Tillgången på elingenjörer och eltekniker blir inte tillräcklig. Antalet utbildade bedöms inte tillgodose den förväntade efterfrågan.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Distributionselektriker

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att distributionselektriker möter en god arbetsmarknad på både fem och tio års sikt.

Efterfrågan på distributionselektriker ökar något under de närmaste tio åren. Behovet av nybyggnation av ledningar och ombyggnation av befintliga ledningar kommer att vara fortsatt stort. Många distributionselektriker väntas gå i pension, vilket leder till en del ersättningsrekryteringar.

Tillgången på distributionselektriker kommer inte att bli tillräcklig för att möta efterfrågan eftersom för få utbildas till yrket.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Installationselektriker

Medelgod

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att installationselektriker möter en medelgod arbetsmarknad både på fem och tio års sikt. Jobbmöjligheterna blir fortsatt goda för färdigutbildade och erfarna elektriker, medan nyexaminerade som söker lärlingsanställning kan uppleva hård konkurrens om jobben.

Efterfrågan på installationselektriker ökar under de närmaste tio åren. Det finns ett stort behov av nya bostäder, som dessutom ökar i takt med att befolkningen växer. Ett ökat bostadsbyggande gynnar arbetsmarknaden för installationselektriker. Fortsatta satsningar på renovering och energieffektivisering i många flerbostadshus, till exempel inom miljonprogramsområdena, bidrar också till ökad efterfrågan.

Tillgången på installationselektriker blir tillräcklig eftersom många väljer att utbilda sig till yrket på gymnasieskolans el- och energiprogram. Under lång tid har stora elevkullar gått ut från inriktningen elteknik. Det är en utveckling som väntas fortsätta framöver.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Nedan finns information om flera elektrikeryrken, det finns länkar vidare till mer information om respektive yrke längre ner i texten.

Elektriker kan arbeta på elkraftföretag, på entreprenadföretag som arbetar på uppdrag av elkraftföretag, på industriers elavdelningar eller i elinstallationsföretag.

Arbetsuppgifter
Elektriker arbetar med installationer, underhåll och reparationer. De arbetar ofta efter ritningar och beskrivningar. Kundkontakter är vanliga i arbetet. Kunderna kan vara privatpersoner, fastighetsägare och industrier. Elektriker samarbetar ofta med andra yrkesgrupper eller i arbetslag med flera elektriker. Arbetsuppgifterna skiljer sig åt beroende på yrkesinriktning.

Distributionselektriker arbetar med nybyggnation, reparation och underhåll av elnäten som transporterar elektricitet till samhället. De jobbar med hela systemet av ledningar, ställverk och transformatorer. I jobbet ingår att åtgärda akuta fel vid exempelvis strömavbrott.

Industrielektriker underhåller och reparerar maskiner och automatiska anläggningar i processindustrin. Uppgiften är att åtgärda elektriska och elektroniska fel på maskinerna. De programmerar styrsystem, kopplar ihop ledningar med styrprocesser och byter ut motorer som är trasiga.

Installationselektriker installerar elektrisk utrustning i alla typer av fastigheter. De monterar elcentraler, belysning, drar elledningar och installerar strömbrytare.

Serviceelektriker arbetar med ombyggnad, felsökning och reparation av elektriska anläggningar. De gör även mindre installationer av olika slag, till exempel installation av vitvaror eller solpaneler.

Läs mer om olika elektrikeryrken via länklistan nedan:

Distributionselektriker
Industrielektriker
Installations- och serviceelektriker