Inredningssnickare

Inredningssnickare gör inredningar till offentliga lokaler. De arbetar utifrån en ritning och gör alla moment från att välja virke till den färdiga produkten och använder både handverktyg och maskiner i sitt arbete. Det här ett yrke där känsla för färg och form är viktiga egenskaper. Inredningssnickare förenar hantverksfärdigheter med kunskaper om ny teknik.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Som inredningssnickare gör man inredningar till offentliga lokaler som banker, affärer och restauranger. Det kan vara specialdesignade inredningar som bardiskar, skåp och dörrar.

Arbetsuppgifter
I verkstaden arbetar inredningssnickare vanligtvis med alla moment, från att välja ut virket till att montera den färdiga inredningen. Detta innebär att de arbetar med handverktyg av olika slag men också med maskiner som exempelvis sågar, hyvlar och borrmaskiner. Delarna putsas, limmas och monteras ihop till färdiga inredningsdetaljer. Arbetet görs utifrån en ritning som antingen en inredningsarkitekt eller beställaren har gjort. Ibland kan de vara med under utformningen av ritningen och ge förslag på olika lösningar.

Ibland har man kontakt med beställaren och med inredningsarkitekten för att diskutera ritningarna och ger själv förslag på hur man löser konstruktionsproblem som uppstår. Ibland åker man ut till kunderna och monterar upp inredningen på plats. Detta innebär att du reser en del i ditt arbete.

Arbetsmiljö
Maskinerna är numera inbyggda och bullernivån är låg. Trädamm förekommer och kan orsaka allergiska reaktioner hos den som är känslig även om man har lyckats minska problemet genom nya effektivare ventilations-, spån- och dammutsugningssystem.

Förmågor

Förmågor som inredningssnickare behöver ha eller utveckla:

Initiativförmåga: Inredningssnickare är ett självständigt arbete.

Kundfokus: Inredningssnickare har ofta kundkontakter och arbetar på beställning.

Kvalitetsinriktad: Ha fokus på resultatet och att producera med kvalitet.

Noggrannhet: Det är viktigt att vara noggrann i arbetet med att sköta och övervaka de maskiner man arbetar med.

Samarbetsförmåga: I arbetet har man kontakt med andra yrkesgrupper, som inredningsarkitekter och beställare.

Säkerhetsfokus: Förmåga att kunna förutse risker i arbetet.