Tunnplåtslagare

Tunnplåtslagare tillverkar föremål och detaljer i tunnplåt. Arbetet kan vara både manuellt och datorstyrt. Praktiskt handlag kombineras med sinne för form.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognoser för yrket:

Tunnplåtslagare

God

Arbetsmarknaden på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för tunnplåtslagare* blir god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på tunnplåtslagare kommer att vara fortsatt hög under de kommande fem och tio åren.

Tillgången på tunnplåtslagare minskar eftersom allt färre väljer den inriktningen på sin gymnasieutbildning. Med tanke på att efterfrågan på yrkeskunniga kommer att vara oförändrad finns anledning att tro på en fortsatt god arbetsmarknad.

*Arbetsförmedlingens bedömning görs för yrkesgruppen tunnplåtslagare där byggnadsplåtslagare men även industri- och bilplåtslagare ingår.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Verktygsmaskinoperatörer

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för CNC-operatörer* blir god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på verktygsmaskinoperatörer kommer att öka de kommande tio åren. Samtidigt automatiserar och rationaliserar industrin sin verksamhet genom införande av ny teknik. Denna process minskar behovet av personer inom traditionell maskinell bearbetning medan behovet ökar inom datastyrd produktionsteknik (CNC).

Tillgången på CNC-operatörer blir inte tillräcklig eftersom för få väljer att läsa yrkesprogram på gymnasienivå för industri- och teknikyrken eller på Teknikcollege.

*På lång sikt bedömer Arbetsförmedlingen hela yrkesgruppen verktygsmaskinoperatörer, men där ingår såväl verkstadsmekaniker som CNC-operatörer.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Tunnplåtslagare kan även kallas industriplåtslagare. På vissa arbetsplatser delas industriplåtslagare och tunnplåtslagare upp så att tunnplåtslagaren jobbar med lite tunnare plåtar som exempelvis fläktrummor medan industriplåtslagaren tar hand om de grövre plåtarna.

En annan skillnad är att industriplåtslagaren ofta är anställd inom industrin och tunnplåtslagaren arbetar på en plåtslageriverkstad som tillverkar på uppdrag av bland annat industri, pappersbruk och renhållningsverk, så kallad legotillverkning.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter liksom arbetsmetoder varierar beroende på var man arbetar. Tunnplåtslagaren kan i sitt arbete utgå från en ritning och ett ritningsunderlag som beskriver föremålet/detaljen som ska tillverkas. Ibland är instruktionerna utförliga, ibland får man själv lösa uppgiften.

Traditionellt klipper eller skär man ut de plåtar som ska bearbetas manuellt med hjälp av mekaniska maskiner och eventuellt skärbrännare. I moderna anläggningar är tillverkningen helt eller delvis datorstyrd.

Storleken på de plåtbitar som behövs programmeras in i ett dataprogram, detta överförs sedan till en stansmaskin som klipper ut bitar i rätt storlek för eventuell vidare bearbetning.

Det kan vara en maskinställare eller produktionstekniker som skriver in måtten i dataprogrammet, men också tunnplåtslagaren. Vem som gör vad beror på respektive företags organisation. Utvecklingen går entydigt mot att plåtslagaren också tar ansvar för programmeringsarbetet.

Därefter bockas plåten med olika bockmaskiner, som till exempel en kantpress, och eventuella hål borras. Bitarna svetsas ihop och ytorna kan sedan slipas, putsas och poleras med slip- och putsmaskiner.

Arbetsmiljö
Sugklockor används som hjälpmedel vid lyft av stora plåtstycken. Att köra truck kan också ingå i arbetet.

Tunnplåtslagaren arbetar ensamma eller i lag beroende på vad som tillverkas. Arbetsrotation förekommer liksom skiftarbete.

Förmågor

Förmågor som tunnplåtslagare behöver ha eller utveckla:

God fysik: Arbetet kan ibland vara fysiskt krävande med tunga lyft.

Kvalitetsinriktad: Ha fokus på resultatet och att producera med kvalitet.

Noggrann: Det är viktigt att bockar och mått är exakt enligt ritning.

Resultatinriktad: Vara medveten om produktionskrav och uppnå tillfredsställande resultat i tid.

Regel och instruktionsfokus: Det är viktigt att kunna följa instruktioner för hur maskiner och att kunna läsa och förstå ritningar.

Säkerhetsfokus: Förmåga att kunna förutse risker i arbetet.