Industrilackerare

Industrilackerare arbetar med lackering av olika produkter eller delar av produkter inom tillverkningsindustrin. Arbetet är i stor utsträckning automatiserat och då handlar lackerarens arbete främst om övervakning. Lackerare kan även arbeta med manuell lackering, vilket innebär att produkten lackeras med en sprutpistol. Det finns två metoder för lackering, våtlackering och pulverlackering.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Industrilackerare arbetar oftast på verkstäder inom tillverkningsindustrin. Arbetsuppgifterna varierar beroende på företagets storlek och vilken produkt som tillverkas.

Arbetsuppgifter
Lackering är ett av de sista momenten i tillverkningen av en produkt. Material och föremål varierar, det kan vara allt ifrån köksluckor och kylskåp till stora järnkonstruktioner. Mycket av arbetet är automatiserat. Industrilackerarens arbetsuppgifter kan vara att hänga upp och kroka av detaljer i en ugn, övervaka roboten som utför lackeringen, fylla på med material samt kontrollera den färdiga lacken. Processen kan gå till ungefär så här:

● Produkten slipas
● Produkten hängs upp i krokar
● Produkten går via en bana till lackeringen
● Lackeringen utförs av en robot
● Lacken härdas i en ugn
● Produkten hängs av
● Lacken kontrolleras

Våtlackering och pulverlackering är de metoder som används för industrilackering. Våtlackering innebär att lackeraren antingen lackerar föremålet själv med färgspruta eller övervakar robotar som utför arbetet. På mindre verkstäder våtlackeras det mesta för hand med sprutpistol.

Pulverlackering innebär att föremålet som ska lackeras täcks med torrt färgpulver. Det fäster på föremålets yta genom att pulvret har en elektrisk laddning. Därefter härdas pulverfärgen i en ugn där pulvret smälter samman till en jämn yta.

Arbetsmiljö
Industrilackeraren använder skyddsutrustning, exempelvis skyddsmask och skyddskläder. Lackfärgen är oftast vattenbaserad för arbetsmiljöns skull. Arbetet kan ske i ett arbetslag som roterar mellan arbetsuppgifterna.

Arbetstider
Skiftarbete förekommer på en del arbetsplatser.

Förmågor

Förmågor som industrilackerare behöver ha eller utveckla:

God fysik: Arbetet kan innebära tunga lyft och obekväma arbetsställningar.

Noggrannhet: Både för- och efterarbete kräver noggrannhet.

Samarbetsförmåga: Det är vanligt att industrilackerare samarbetar i arbetslag.

Säkerhetsfokus: Förmåga att följa säkerhetsföreskrifter.