Industrilackerare

Industrilackerare arbetar med lackering av olika produkter eller delar av produkter inom tillverkningsindustrin. Arbetet är i stor utsträckning automatiserat och då handlar lackerarens arbete främst om övervakning. Lackerare kan även utföra manuell lackering, vilket innebär att produkten lackeras med en sprutpistol. Det finns två metoder för lackering, våtlackering och pulverlackering.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

En industrilackerare arbetar oftast på en verkstad inom tillverkningsindustrin. Arbetsuppgifterna varierar beroende på företagets storlek och vilken produkt som tillverkas. Arbetet kan ske i ett arbetslag som roterar mellan arbetsuppgifterna.

Arbetsuppgifter
Lackeringen är ett av de sista momenten i produktionen. Material och föremål varierar, det kan vara allt ifrån köksluckor och kylskåp till stora järnkonstruktioner. Ofta är mycket av arbetet automatiserat. Processen kan gå till ungefär så här:

● Produkten slipas
● Produkten hängs upp i krokar
● Produkten går via en bana till lackeringen
● Lackeringen utförs av en robot
● Lacken härdas i en ugn
● Produkten hängs av
● Lacken kontrolleras

Industrilackerarens arbetsuppgifter utmed linjen kan vara att hänga upp och kroka av detaljer i ugnen, övervaka roboten och fylla på material samt kontrollera den färdiga lacken.

Det finns två metoder för lackering, våtlackering och pulverlackering. Våtlackering innebär att lackeraren antingen lackerar själv med färgspruta eller övervakar robotar som utför arbetet. På mindre verkstäder våtlackeras det mesta för hand med sprutpistol.

Pulverlackering innebär att föremålet som ska lackeras täcks med torrt färgpulver. Det fäster på föremålets yta genom att pulvret har en elektrisk laddning. Därefter härdas pulverfärgen i en ugn där pulvret smälter samman till en jämn yta.

Arbetsmiljö
Industrilackeraren använder skyddsmask och skyddskläder. Det mesta lackeras i en välventilerad lackbox. Färgen är oftast vattenbaserad för arbetsmiljöns skull.

Förmågor

Förmågor som industrilackerare behöver ha eller utveckla:

God fysik: Arbetet kan innebära tunga lyft och obekväma arbetsställningar.

Noggrannhet: Både för- och efterarbete kräver att man är noggrann.

Samarbetsförmåga: Det är vanligt att industrilackerare arbetar i lag.

Säkerhetsfokus: Förmåga att följa säkerhetsföreskrifter.