Hem- och konsumentkunskapslärare

Som hem- och konsumentkunskapslärare är det viktigt att vara intresserad av mat, hälsa och miljö - men framförallt ska man tycka om att arbeta med barn och ungdomar. En lärare i hem- och konsumentkunskap undervisar elever i matlagning, hur man sköter ett hem och hur man hanterar hushållsbudgeten. Ämnet ger eleverna verktyg för att kunna medverka till en hållbar utveckling genom att göra medvetna val för egen och andras hälsa, ekonomi och miljö.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Hem- och konsumentkunskapslärare undervisar främst i grundskolans år 6-9 i hem- och konsumentkunskap, men även i kurser som eleven själv valt (elevens val), till exempel matlagning.

Hem- och konsumentkunskapslärare kan även undervisa i särskolan och på folkhögskolan. De som har den tidigare hushållslärarutbildningen kan också undervisa i gymnasieskolan i ämnen som näringskunskap, matlagning och livsmedelskunskap.

Arbetsuppgifter
I klassrummet undervisar hem- och konsumentkunskapslärare eleverna i att laga näringsriktig mat, att planera och räkna ut kostnaden för olika måltider och hur man sköter ett hem. De lär också eleverna konsumentekonomi - hur man får pengarna att räcka till och vilka rättigheter man har som konsument.

Eleverna arbetar i små grupper, vanligen två och två, vid en arbetsstation med spis, diskbänk och arbetsbänk. Där får eleverna lära sig baka och laga mat, men de får också lära sig hur olika redskap i hemmet används på ett säkert sätt samt olika metoder för tvätt och rengöring. Läraren handleder och ger tips och råd och under det praktiska arbetet, men har också teorilektioner om till exempel livsmedelshantering, miljömärkning, återvinning, mattraditioner och ekonomi och sparande.

I arbetet ingår också att köpa in de varor som behövs i undervisningen och se till att utrustningen i hemkunskapssalen är i gott skick. Hem- och konsumentkunskapslärare arbetar ofta i arbetslag tillsammans med andra pedagoger på skolan.

Arbetstider
Att vara lärare är ett omväxlande arbete med krav på dokumentation av arbetsprocess och resultat, men med frihet att detaljplanera sitt arbete. En lärare har ett visst antal undervisningstimmar per vecka. Därtill kommer tid för förberedelser och uppföljning. De som enbart undervisar i hem- och konsumentkunskap arbetar ibland på flera skolor och måste förflytta sig mellan dem under arbetsdagen.

Lärare i hem- och konsumentkunskap kallas ibland även hemkunskapslärare eller hushållslärare.Förmågor

Förmågor som hem- och konsumemtkunskapslärare behöver ha eller utveckla:

Organisationsförmåga: I hem- och konsumemtkunskapslärarens arbetsuppgifter ingår att planera och utvärdera lektioner.

Pedagogisk förmåga: Hem- och konsumemtkunskapslärare bör ha förmågan att lära och föra ut ämneskunskaper på ett intressant sätt.

Samarbetsförmåga: Hem- och konsumemtkunskapslärare samarbetar ofta med andra pedagoger på skolan.

Stresstålig: Det är viktigt att ha gott tålamod och kunna hantera stressfyllda situationer.