Modersmålslärare

Modersmålslärare undervisar barn med ett annat modersmål än svenska i förskola, grundskola och gymnasieskola. Läraren undervisar i barnens modersmål och i andra ämnen på barnens modersmål.

Modersmålslärare kan arbeta inom förskola, grundskola och gymnasieskola. De barn som kan få modersmålsundervisning är de barn som talar ett annat språk än svenska hemma. De största språkgrupperna är finska, arabiska, persiska, polska, spanska, serbiska, kroatiska och turkiska.

Arbetsuppgifter
Modersmålslärare (lärare med inriktning modersmål) undervisar barn med annat modersmål än svenska i förskola, grundskola och gymnasieskola. Undervisningen kan ske i barnens modersmål och i andra ämnen på barnens modersmål. Ämnet har bytt namn från hemspråk till modersmål. Tidigare kallades yrket hemspråkslärare.

I förskolan får barnen stöd i deras språkliga och kulturella utveckling av modersmålsläraren som träffar barnen någon gång i veckan enskilt eller i grupp. Genom vardagliga situationer och med hjälp av lekar, sånger, musik och berättelser får barnen del av sitt eget lands seder och traditioner. Ibland har modersmålsläraren hand om modersmålsstödet i förskolan, ibland en förskollärare med samma kulturella bakgrund som barnen. Då kallas det ofta för hemspråkstränare eller modersmålstränare.

I grundskola och gymnasieskola, där de flesta modersmålslärare arbetar, undervisar man i modersmålet, som är ett eget ämne, och ger studiehandledning på modersmålet. Studiehandledning ges till de barn som inte förstår svenska tillräckligt bra och som behöver få andra skolämnen förklarade på sitt modersmål. Modersmålslärare med grundskollärarutbildning undervisar också i andra ämnen.

Förmågor

Förmågor som modersmålslärare behöver ha eller utveckla:

Flexibel: Att arbeta med barn och ungdomar kräver förmågan att hantera förändringar och vara flexibel.

Organisationsförmåga: I modersmålslärarens arbetsuppgifter ingår att planera och utvärdera lektioner.

Pedagogisk förmåga: Modersmålslärare bör ha förmågan att lära och föra ut ämneskunskaper på ett intressant sätt.

Samarbetsförmåga: Samarbetet med de lärare som eleven träffar under skoldagen är viktigt liksom samarbetet med föräldrarna.

Stresstålig: För modersmålslärare är det viktigt att ha gott tålamod och kunna hantera stressfyllda situationer.