Grundlärare förskoleklass till årskurs 6

Grundlärare undervisar barn och ungdomar - från förskoleklass till årskurs 6. Grundläraren ska väcka nyfikenhet hos eleverna och stimulera dem till att själva söka kunskap. Det dagliga arbetet med eleverna är till stor del självständigt och innehåller allt från planering och genomförande av lektioner till föräldrakontakter.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognoser för yrket:

Fritidspedagoger

Mycket god

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för fritidspedagoger* blir mycket god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på fritidspedagoger kommer att öka de närmaste tio åren. Det beror på att antalet barn i åldrarna sex till tolv år väntas fortsätta att öka under hela perioden.

Tillgången på fritidspedagoger väntas bli otillräcklig eftersom alltför få utbildar sig till yrket samtidigt som pensionsavgångarna blir stora.

* Arbetsförmedlingen gör ingen separat långsiktig prognos för fritidspedagoger, men yrket ingår i yrkesgruppen Förskollärare och fritidspedagoger. Prognosen på fem och tio års sikt gäller hela yrkesgruppen.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Grundskollärare

Mycket god

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för lärare i grundskolans tidigare år blir mycket god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på lärare till grundskolan kommer att öka under prognosperioden. Det beror på att elevunderlaget fortsätter att växa. I de lägre årskurserna (1-6) ökar antalet elever i god takt fram till och med 2018, varefter ökningen tillfälligt bromsar in. Antalet elever i årskurserna 4-9 kommer att öka i god takt fram till och med 2020, därefter dämpas ökningen.

Tillgången på utbildade grundskollärare bedöms bli otillräcklig. Antalet personer som tar lärarexamen kommer inte vara tillräcklig för att möta den ökade efterfrågan.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Ämneslärare arbetar på kommunala eller fristående skolor (friskolor). Varje grundskola har möjlighet att profilera sig med till exempel särskilt ämne eller en pedagogisk inriktning. Alla grundskolor måste dock följa samma läroplan och innehållet i skollagen.

Arbetsuppgifter
Grundlärare arbetar i grundskolan eller förskoleklassen med barn och ungdomar som är mellan 6 och 12 år. Det finns två inriktningar för grundlärare. Den ena är förskoleklass till årskurs 3 och den andra är årskurs 4 till 6. En lärares huvudsakliga arbetsuppgift är att planera och genomföra undervisning. Grundlärare undervisar oftast i flera olika ämnen för samma grupp, vilket skiljer dem från ämneslärare. I förskoleklassen brukar undervisningen inte vara uppdelad i ämnen. Läraren undervisar i klassrummet, svarar på frågor och ger eleverna stöd. När eleverna arbetar tillsammans i större eller mindre grupper fungerar läraren som handledare. En viktig arbetsuppgift är att stödja eleverna i deras personliga utveckling och stimulera dem att själva söka kunskap.

Läroplanen anger målen för elevernas kunskaper och deras sociala och personliga utveckling, men det är upp till läraren och arbetslaget att tillsammans med eleverna planera för innehållet i undervisningen. Undervisningen kräver förberedelser och en del arbetstid går till planering och uppföljning av undervisningen, vilket kan göras både enskilt och tillsammans med andra lärare. Arbetsuppgifterna kan även vara att, bedöma elevernas arbetsuppgifter och dokumentera deras kunskapsutveckling.

I lärarens arbete ingår, förutom undervisning, också mycket annat så som föräldramöten och kompetensutveckling. Oftast arbetar lärarna i arbetslag som tillsammans ansvarar för en eller flera klasser. Läraren kan ha speciellt ansvar för en grupp elever som mentor eller klassföreståndare.

Förmågor

Förmågor som grundlärare behöver ha eller utveckla:

Kommunikativ: Att kunna anpassa språket och tydligt föra fram information till elever.

Organisationsförmåga: Att vara strukturerad och duktig på att planera sitt arbete.

Pedagogisk förmåga: Att kunna anpassa undervisningen efter elever och situation.

Social förmåga: Att kunna möta, samspela och förstå andra människor i olika situationer, exempelvis vid föräldramöten, i klassrummet eller vid individuella samtal.

Stresstålig: Att kunna behålla lugnet vid stressade situationer, exempelvis vid konflikter mellan elever eller oordning i klassrummet. Att känna en grundtrygghet i sig själv.