Grovplåtslagare

Grovplåtslagare formar och monterar detaljer av grovplåt eller balkar. Det kan exempelvis gälla tillverkning och montering av stålkonstruktioner som byggnader, broar, arenor, tankar cisterner, tryckkärl, filter. Svetsning ingår nästan alltid i grovplåtslagarens arbete som vid industriell tillverkning också kan innebära programmering och övervakning av robotar.

Grovplåtslagare arbetar vid bygg- och anläggningsföretag och inom verkstadsindustrin.
Flygplansplåtslagare kan exempelvis vara anställda hos de civila flyg- och helikopterbolagen, inom flygvapnet eller flygindustrin.

Arbetsuppgifter
Grovplåtslagare arbetar med detaljer av plåtmaterial i varierande tjocklek utom de allra tunnaste. Att kunna läsa ritningar är viktigt för grovplåtslagaren som skär eller klipper arbetsdetaljer ur plåtmaterialet efter ritning. I särskilda pressar, rikt- eller bockningsmaskiner formas sedan de utskurna plåtstyckena. Komplicerade konstruktioner kräver ibland att materialet formas genom värmning, krympning eller smide.

Likaså är svetskunskaper ett måste eftersom de tillskurna och formade detaljerna ofta sammanfogas genom svetsning.

Vid industriell tillverkning, exempelvis av entreprenadmaskiner, utförs grovplåtsarbetet helt maskinellt och personalen är specialiserad på olika arbetsmoment, såsom blästring, gasskärning av plåtdetaljer i CNC- eller NC-styrda maskiner. Andra moment är riktning av detaljer, avfasning av kanter samt bockning av plåtdetaljerna till olika utformning. Varje arbetsmoment kräver viss efterbehandling och kontroll. För att hantera plåtarna har man tillgång till olika slags lyftanordningar.

Grovplåtslagare utför även montage- och reparationsarbeten.

Inom anläggningsindustrin arbetar specialiserade stålkonstruktionsmontörer. De monterar grovplåt och balkongkonstruktioner för kranar, broar, master och liknande.

Flygplansplåtslagare arbetar med underhåll, tillsyn och reparationer av flygplan, helikoptrar och flygplansmotorer samt med nytillverkning av flygplan och flygmotorer. Uppgifterna varierar från mindre reparationer av plåtskador till stora arbeten.

Arbetstider
I verkstadsindustrin kan skiftarbete förekomma och då vanligtvis tvåskift (förmiddags- och eftermiddagsskift). Även för flygplansplåtslagare är det vanligt med skiftarbete.

Förmågor

Förmågor som grovplåtslagare behöver ha eller utveckla:

Noggrann: Det är viktigt att svetsfogar och mått är exakt enligt ritning.

Resultatinriktad: Men behöver vara medveten om produktionskrav och uppnå tillfredsställande resultat i tid.

Regel och instruktionsfokus: Det är viktigt att kunna följa instruktioner för svetsarbetet och att kunna läsa och förstå ritningar.

Säkerhetsfokus: Förmåga att kunna förutse risker i arbetet.