Tryckare

Tryckare kallas de maskinoperatörer inom den grafiska industrin som arbetar med att sköta och övervaka maskinerna på tryckerier. Man kan till exempel arbeta med att framställa tidningar, böcker och andra trycksaker. Man använder tryckpressar och ser till att de fungerar och att färgen kommer på papper med kvalitet anpassad efter kundens behov och önskemål.

Tryckare arbetar på företag inom den grafiska industrin. Man kan också vara anställd hos bemanningsföretag.

Arbetsuppgifter

Arbetet som tryckare innebär i huvudsak att övervaka olika typer av tryckpressar så att produktionen fungerar. I arbetsuppgifterna ingår att ställa in och anpassa tryckpressarna efter den produkt som ska göras, till exempel genom att ställa in färger och format. Material ska fyllas på och färdiga produkter transporteras vidare för efterbehandling.

Arbetet är till stora delar datoriserat men innehåller fortfarande även många manuella moment. En viktig del av arbetet är att åtgärda problem som kan uppstå med tryckpressarna, så att stoppen i produktionen blir så få och kortvariga som möjligt.

Arbetstider
Skiftarbete kan förekomma.

Förmågor

Förmågor som en tryckare behöver ha eller utveckla:

Kvalitetsfokus: Det är viktigt att maskinoperatörer producerar produkter som håller hög kvalitet.

Noggrannhet: Det är viktigt att vara noggrann i arbetet med att sköta och övervaka de maskiner man arbetar med.

Resultatinriktad: Att kunna producera korrekt resultat på kort tid, att lösa eventuella problem i produktionen så de blir så kortvariga som möjligt.

Samarbetsförmåga: Maskinoperatörer måste kunna arbeta tillsammans med andra i grupp.

Stresstålighet: När det uppstår problem i produktionen måste man kunna tänka klart och snabbt kunna hitta lösningar.