Golvläggare

Golvläggare arbetar med att lägga mattor och golv av olika material så som textil, linoleum och parkett. Man byter ofta arbetsplats och har kontakter med olika kunder. Att ha känsla för färg och form är en fördel i arbetet.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Golvläggare

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för golvläggare blir god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på golvläggare ökar under de närmaste tio åren. Det finns ett stort behov av nya bostäder, som dessutom ökar i takt med att befolkningen växer. Ett ökat bostadsbyggande gynnar arbetsmarknaden för golvläggare. Fortsatta satsningar på renovering och ombyggnation i många flerbostadshus, till exempel inom miljonprogramsområdena, bidrar också till ökad efterfrågan.

Tillgången på golvläggare blir inte tillräcklig. Det beror framför allt på att för få väljer att utbilda sig till golvläggare.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Golvläggare kan arbeta vid nybyggen men också med renoveringar och ombyggnationer.

Arbetsuppgifter
Mattan/golvet som läggs kan vara av olika material som textil, plast, linoleum eller kork. De olika materialen kräver olika arbetsmetoder. Innan golvet kan läggas måste underlaget vara jämnt. Det innebär att det ingår förarbete som exempelvis slipning och spackling i jobbet.

Ibland lägger man även isolering. Golvläggare kan också lägga parkettgolv. Parketten kommer ofta i färdiga delar från fabriken, men kan också läggas stav för stav. I arbetsuppgifterna ingår också att slipa och ytbehandla golv.

En del golvläggare specialiserar sig på vissa typer av jobb som till exempel på golv och väggar i våtrum och badrum. Här ställs det extra krav på skicklighet eftersom skarvarna svetsas ihop och måste bli helt täta.

Golvläggare har ofta direktkontakt med kunder, som vill ha råd om till exempel material och färgval. Man bör därför ha lätt för att umgås med folk och även ha känsla för färg och form.

Golvslipare är specialiserade på maskinslipning och ytbehandling av golv.

Arbetsmiljö
Det är en fördel att ha god fysik som golvläggare. Att jobba med mattläggning innebär att en del av arbetet utförs knästående och ibland måste man bära mattrullar. Det finns dock hjälpmedel för att lyfta exempelvis tunga mattrullar och en slags vagn som man kan sitta på istället för att krypa på knä.

Förmågor

Förmågor som golvläggare behöver ha eller utveckla:

Konstnärlig förmåga: Golvläggare behöver ha känsla för färg och form för att kunna ge råd till kunder om till exempel färgval och material.

Noggrannhet: Golvläggare har ett hantverksyrke som kräver noggrannhet.

Rörlighet: Arbetet är fysiskt krävande, en del av arbetet utförs knästående.

Serviceinriktad:
Golvläggare har ofta direktkontakt med kunder.