Golvläggare

Golvläggare arbetar med att lägga golv av olika material såsom linoleum, plast, textil och trä. Ett stort arbetsområde är våtrum. Det innebär att klä golv och väggar med en vattentät plastmatta. Golvläggare arbetar inomhus, på många olika arbetsplatser och har mycket kundkontakt. Noggrannhet och problemlösning är viktiga förmågor i arbetet.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Golvläggare

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för golvläggare blir god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på golvläggare ökar under de närmaste tio åren. Det finns ett stort behov av nya bostäder, som dessutom ökar i takt med att befolkningen växer. Ett ökat bostadsbyggande gynnar arbetsmarknaden för golvläggare. Fortsatta satsningar på renovering och ombyggnation i många flerbostadshus, till exempel inom miljonprogramsområdena, bidrar också till ökad efterfrågan.

Tillgången på golvläggare blir inte tillräcklig. Det beror framför allt på att för få väljer att utbilda sig till golvläggare.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Golvläggare arbetar ofta i mindre golvföretag. Arbetsplatsen för golvläggare varierar mellan privata och offentliga miljöer, vilka kan bestå av både nyproduktion och renovering av befintliga fastigheter.

Arbetsuppgifter
En golvläggare installerar ytskikt av olika material som textil, trä, plast, linoleum och kork. Olika material kräver olika arbetsmetoder. De flesta golvmaterial består av rullar, plattor eller brädor och installeras med olika läggningsmetoder. Golven läggs ofta i olika mönster, beroende på material och kundens önskemål.

I golvläggarens arbetsuppgifter ingår inte bara att installera golvets ytskikt. Innan golvet kan läggas måste underlaget vara jämnt. Det innebär att det ingår underarbete som exempelvis slipning och spackling i arbetet. Vidare ingår att slipa och ytbehandla golv.

Ett stort arbetsområde är våtrum. Det innebär att golvläggaren klär golv och väggar med en vattentät plastmatta, till exempel i ett badrum. Här ställs det särskilda krav på hantverksskicklighet eftersom skarvarna svetsas ihop och måste bli helt vattentäta.

Arbetsmiljö
Golvläggare arbetar inomhus. Golvläggare har ofta direktkontakt med kunder som vill ha råd om till exempel material och färgval.

Arbetet är fysiskt och utförs i olika arbetsställningar, bland annat knästående och det kan ingå en del tunga lyft. En god grundfysik underlättar arbetet. Det finns dock hjälpmedel som underlättar vid tunga lyft och transporter.

Förmågor

Förmågor som golvläggare behöver ha eller utveckla:

Noggrannhet: En golvläggare behöver ha känsla för detaljer vilket innebär både teknisk skicklighet och sinne för estetik.

Självständighet: Golvläggare arbetar ofta självständigt och måste kunna ta ansvar för sitt arbete.

Serviceinriktad: Golvläggare har ofta direktkontakt med kunder. Det är viktigt att kunna ge god service och skapa goda kundrelationer.

Problemlösningsförmåga: Golvläggare arbetar i olika typer av utrymmen som ställer olika krav. Det innebär att man behöver använda sin yrkesskicklighet och problemlösningsförmåga för att skapa ett resultat som kunden är nöjd med.