Glastekniker/Glasmästare

Glasmästare skär till och monterar in glas. Det är ett rörligt arbete som kräver hantverkskunskaper och känsla för service. Hantverk kombineras med modern teknik. Arbetet blir alltmer specialiserat.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Glasmästare

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för glasmästare förblir god på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på glasmästare kommer att fortsätta att öka de närmaste tio åren. Det beror bland annat på att det finns ett stort behov av nya bostäder i takt med att befolkningen växer. Ett ökat bostadsbyggande gynnar arbetsmarknaden för träarbetare/snickare. Fortsatta satsningar på renovering och ombyggnation av de flerbostadshus som byggdes under 1960–70-talen, det så kallade miljonprogrammet, bidrar också till ökad efterfrågan.

Tillgången på glasmästare kommer att vara otillräcklig de närmaste åren. Dels går många glasmästare i pension de närmaste åren, dels utbildas för få glasmästare för att täcka efterfrågan på fem och tio års sikt.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Glasmästare jobbar oftast på ett mindre företag med få anställda. Specialiseringen inom yrket blir allt större.

Arbetsuppgifter
Glasmästare kan arbeta med underhålls- och reparationsarbete av fönster. Ibland byter de till exempel ut gamla fönster mot nya för att minska kostnaderna för uppvärmningen i ett hus. Vid ombyggnader av affärs- och butikslokaler blir det ofta arbete för glasmästaren.

Glasmästare kan också konstruera hela fasader och tak av glas och använder då ofta en metallkonstruktion som glasen fästs i. De kan också göra mellanväggar, uterum och entréer i glas. Användningen av glas som fasad och i inredningar har ökat på senare år. Som glasmästare kan du också kallas glastekniker.

Bilglasmontörer
arbetar med att byta ut bilrutor. Man reparerar också stenskott i vindrutor.

På glasmästerierna monterar man ramar till tavlor och speglar eller glas till bok- och vitrinskåp.

Arbetet som glasmästare är ett modernt teknikyrke med många inslag av traditionellt hantverk. Man använder handverktyg av olika slag. Man skär till glaset och monterar det i till exempel ett fönster eller en dörr. Det är ett precisionsarbete och det gäller att man är noggrann. I vissa fall kan man använda ett datorstyrt skärverktyg för att skära i glaset. I uppgifterna kan också ingå att slipa och borra i glas.

Glasmästare kan också arbeta med olika specialiteter som att tillverka blyfönster eller fönster som ska tåla brand eller vara ljudisolerande. Att jobba med inramningar är ett annat område.

Glasmästarens arbete är fritt, självständigt och omväxlande. De byter arbetsplats relativt ofta. Ofta har de direktkontakt med kunden, vilket kräver känsla för service. Körkort kan ibland vara ett krav för arbete på ett glasmästeri.

Arbetstider
Ibland har glasmästaren jourtjänstgöring även på kvällar, nätter och helger.

Förmågor

Förmågor som glastekniker eller glasmästare behöver ha eller utveckla:

Serviceinriktad:
Man har många kundkontakter vilket kräver servicekänsla