Gjuterioperatör

Att arbeta som gjuterioperatör är ett varierande arbete där man lär sig många olika moment i produktionen. Vissa gjutmetoder baseras på manuellt hantverk, medan andra utvecklas mot en allt högre grad av automatisering, där arbetet handlar om att styra eller kanske programmera tillverkningsprocessen.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Gjuterioperatörer arbetar med gjutning av metall inom tillverkningsindustrin. Gjuterierna är underleverantörer till en mängd olika industrisektorer såsom fordon, telekom, verkstad, energi, bygg och medicin. Gjuterier kan ha allt från några anställda till flera hundra.

Arbetsuppgifter
Gjuterioperatörens arbetsuppgifter är omväxlande med allt från att vara manuellt på plats ute i produktionen till att mer handla om övervakning från ett kontrollrum.

Framställning av gjutgods sker i flera olika steg. Först tillverkas en modell, det görs ofta utanför gjuteriet. Modellen används för att skapa en form t.ex. i sand. Formen kan skapas manuellt eller med 3D-teknik. När formen är klar sker smältning av metall, det är viktigt att smältan får rätt sammansättning. Efter det sker själva gjutningen då häller avgjutaren metallen i formen. När metallen stelnat avlägsnas formen och renseriarbetaren tar över för att bearbeta så att produkten får sin slutliga form.

Andra gjuterier så kallade pressgjuterier använder stålformar där metallen skjuts in med högt tryck. Gjuterioperatören arbetar med delar eller alla av ovanstående steg.

Ofta sker sedan fortsatt bearbetning av gjutgodset, exempelvis borrning, fräsning eller svarvning, målning och kanske montering. Dessa arbeten utförs i ökande omfattning internt hos gjuterierna för att kunna leverera en färdig komponent till kunden.

Produktionen i gjuterierna utvecklas mot att bli mer automatiserad. Tekniken utvecklas snabbt och It-teknik används alltmer för att förbättra styrningen av gjutprocessen. Det innebär att programmering, övervakning och styrning av maskiner och robotar kan ingå i arbetsuppgifterna för en gjuterioperatör. Pressgjutning är till exempel ofta automatiserad där en pressgjutmaskin helt automatiskt samverkar med smältugn, robot och rensningsutrustning. Då är det gjuterioperatörens roll att övervaka och se till att processen fungerar som den ska inklusive enklare underhåll och felsökning.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljön kan variera beroende på om man arbetar ute i produktionen eller har ett mer övervakande arbete från ett kontrollrum. Ofta arbetar man i lag där man turas om med de olika arbetsuppgifterna.

Arbetstider
Skiftarbete är vanligt.

Förmågor

Förmågor som gjuterioperatörer behöver ha eller utveckla:

Beslutsförmåga: Kunna fatta beslut utifrån den information som ges på de informationskanaler som finns till hands och agera snabbt om det händer något.

Kvalitetsinriktad: Kunna fokusera på att säkerställa att leverera en god kvalitet.

Problemlösning: Kunna söka information och lösa problem som uppstår.

Samarbetsförmåga: Inom industrin bygger kvalitet och effektivitet på att samarbetet fungerar.