Säljare i butik och varuhus

Servicekänsla och bra bemötande är två viktiga egenskaper för att bli en bra butikssäljare. Genom att ge kunden en positiv upplevelse av butiken ökar chanserna att kunden återkommer. Som säljare är man ofta en del av ett arbetslag, där alla tillsammans har ett ansvar för arbetsuppgifterna. En person är ofta ansvarig för en varugrupp och ser till att allt som gäller till exempel mejerivaror, sportartiklar eller damkläder är i ordning.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognoser för yrket:

Försäljare, fackhandel

Liten

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det blir hård konkurrens om jobben som försäljare inom fackhandeln både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på försäljare inom fackhandeln minskar något de närmaste tio åren. Den ökande e-handeln påverkar butiksförsäljningen och behovet av försäljare som arbetar i de fysiska butikerna fortsätter att minska. Antalet rekryteringar kommer ändå att förbli stort eftersom det finns många sysselsatta i yrket och personalomsättningen är hög.

Tillgången på försäljare inom fackhandeln blir mycket god. Detta beror på att det finns många som uppfyller de krav som ställs för anställning. Det är många ungdomar och andra som vill komma in på arbetsmarknaden som är intresserade av att arbeta inom yrket.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Försäljare, dagligvaror

Liten

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att försäljare inom dagligvaruhandeln kommer att möta hård konkurrens om jobben både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på försäljare av dagligvaror i butik väntas öka något de närmaste tio åren. Den stora befolkningstillväxten leder till en ökad konsumtion som gynnar dagligvaruhandeln. Konsumenternas köpbeteende fortsätter dock att förändras med den digitala utvecklingen och e-handeln fortsätter att växa. Detta påverkar behovet av försäljare negativt. Rekryteringsbehovet kommer ändå att förbli stort eftersom många är sysselsatta inom yrket och personalomsättningen är hög.

Tillgången på försäljare inom dagligvaruhandeln blir mycket god. Detta beror på att det finns många som uppfyller de krav som ställs för anställning och som kan söka de lediga jobben. Det kommer att finnas många ungdomar och andra som vill in på arbetsmarknaden som är intresserade av att arbeta inom yrket.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Säljare arbetar i stora och små butiker, varhus och köpcentrum.

Arbetsuppgifter
Som säljare i butik eller varuhus kan man sälja allt mellan himmel och jord, från nyupptagen potatis till avancerad elektronik. Det är viktigt att vara lyhörd och svara på kundernas frågor om olika varor och ge kunden råd om skötsel.

Kunskap om varorna är viktig. I vissa butiker sköter butikssäljaren enklare expediering men i andra butiker krävs omfattande specialkunskaper. Exempel på sådana är till exempel järn-, dator- och guldsmedsaffärer.

Förutom försäljning ingår ofta kassatjänstgöring och redovisning av dagens kassa. I kassan registrerar butikssäljaren kundernas köp och tar betalt. Varorna är märkta med streckkoder som läses av i den datoriserade kassan.

En del butiker har postservice. Det handlar om att ta emot och lämna ut brev och paket och sälja frimärken. Butikssäljaren deltar också ofta i beställning, uppackning, prismärkning och påfyllning av varor.

Som säljare är man ofta en del av ett arbetslag, där alla tillsammans har ett ansvar för arbetsuppgifterna. En person är ofta ansvarig för en varugrupp och ser till att allt som gäller till exempel grönsaker, mejerivaror, sportartiklar eller damkläder är i ordning.

I mindre butiker där det inte finns anställda dekoratörer sköter säljaren också skyltning och dekorationer i butiken.

Arbetsmiljö
Arbetet kan vara påfrestande för ben och rygg. Kassaarbete kan medföra belastning på armar, axlar och nacke. Därför förekommer arbetsrotation i vissa butiker. Det innebär att man växlar mellan olika arbetsuppgifter.

Arbetstider

Butikssäljare jobbar ofta även helger och kvällar enligt schemalagda arbetstider. Deltidsarbete är vanligt. Arbetstempot varierar beroende på hur många kunder som besöker butiken och kan variera.

Förmågor

Förmågor som en säljer i butik och varuhus behöver ha eller utveckla:

Kundfokus: Säljaren vägleder och hjälper kunden till den produkt som bäst uppfyller kundens behov.

Samarbetsförmåga:
Säljare arbetar ofta i team.

Serviceinriktad:
Det är viktigt att ge bra service till kunderna.