Församlingspedagog

Församlingspedagogen arbetar med att skapa mötesplatser för människor som funderar kring livsåskådningsfrågor, både barn och ungdomar, vuxna och kyrkans egen personal.

Församlingspedagoger arbetar inom kyrkan. Det är ett krav att vara medlem i Svenska kyrkan.


Arbetsuppgifter
Att vara församlingspedagog handlar om att undervisa, berätta och samtala om tro. Ansvaret för och mötet med barn och ungdomar är i centrum och man deltar mycket i olika nätverk och grupper.

Församlingspedagogen organiserar till exempel studiecirklar, aktiviteter för barn och lägervistelser. Ibland är församlingspedagogen själv gruppledare. I arbetsuppgifterna ingår att delta i konfirmandarbetet - oftast tillsammans med en präst.

Att ha kontakt med skolan, samarbetspartners inom kommunen eller ungdomsorganisationer är en naturlig del i uppdraget.

Församlingens informationsverksamhet kan också vara församlingspedagogens ansvar.

Arbetstider
Det är vanligt med arbete kvällar och helger.

Förmågor

Förmågor som en församlingspedagog behöver ha eller utveckla:

Pedagogisk förmåga: Man arbetar med flera olika utbildningar inom en församling, både för vuxna och barn.

Samarbetsförmåga: Man ingår i ett arbetslag med de övriga som arbetar inom församlingen, till exempel prästerna och musikerna.

Organisationsförmåga: Som församlingspedagog måste man hålla reda på tider, läromedel, grupper och arrangemang även utanför kyrkan.

Social förmåga: Det är ett utåtriktat arbete där man möter såväl barn och ungdomar som vuxna.