Företagssköterska

En företagssköterska är specialist på arbetsmiljö och hälsa. Inom företagshälsovården arbetar man i arbetslag tillsammans med läkare, sjukgymnast, arbetsmiljöingenjör, psykolog, beteendevetare och hälsovetare. Det är ett rörligt och omväxlande arbete med många besök på arbetsplatser. Att förebygga sjukdomar och skador hos enskilda och grupper i arbetslivet är företagsjuksköterskans främsta uppgift.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Företagshälsovårdens roll är att vara en oberoende, professionell resurs för stöd till anställda och chefer inom arbetsmiljö, rehabilitering och förebyggande hälsoarbete.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter är många men de vanligaste är:

  • hälsoundersökningar
  • utbildningar
  • arbetsrelaterad sjukvård
  • rådgivning
  • lagstadgade medicinska undersökningar
  • kartläggning av hälsa och risker
  • analysera material och ta fram lösningar

Oftast sker arbetet i team som bland annat består av sjukgymnast, arbetsmiljöingenjör, psykolog, beteendevetare, hälsovetare och läkare.

Man kan också göra hälsokontroller av alla i en yrkesgrupp, till exempel hörselkontroller av personer som är utsatta för buller, syntest av dem som arbetar vid bildskärm eller undersöker eventuell påverkan av kemikalier. Många problem på en arbetsplats kan bottna i psykiska problem och konflikter. Företagssköterskan hjälper också till med att utreda sådana problem.

I rollen är man också en viktig hälsoinformatör. Tillsammans med de andra i teamet kan man delta i arbetsplatsträffar och informera om buller, hudbesvär och andra hälsorisker liksom om skyddshjälpmedel. Konditionstester och hälsoprofilbedömningar samt att leda kurser och studiecirklar i hälsovård ingår också i arbetet. Information om kost, vikt och motion liksom droger är en viktig del i det förebyggande arbetet.

Arbetet sker i nära samarbete med kunden för att bidra till ökad hälsa hos de anställda. Ofta har man kundansvar.

Tillsammans med andra professioner inom teamet medverkar företagssköterskan i arbetet med att rehabilitera anställda. En bedömning av arbetsförmågan görs för att få snabb återgång till arbete vid sjukdom. Ibland behöver den som varit borta hjälp med att byta arbetsuppgifter.

Arbetsmiljö
I arbetet som företagssköterska ingår det att göra besök hos kunderna för att kunna sätta sig in i deras behov.

Förmågor

Förmågor som en företagssköterska behöver ha eller utveckla:

Empatisk förmåga:
Behöver ha förståelse för situationen patienterna och de anhöriga är i för att kunna ge rätt stöd.

Kommunikativ förmåga: I rollen ingår det att informera patienten och de anhöriga om hur behandlingen kommer att gå till och vad den innebär. Därför är det viktigt att kunna kommunicera på ett sätt som gör det lätt att förstå.

Noggrannhet: Att vara noggrann och kontrollera att arbetet är rätt utfört är väldigt viktigt för att minska antalet misstag vid exempelvis behandling och medicinering.

Pedagogisk förmåga: I rollen är man en hälsoinformatör som ska lära de anställda om olika saker på arbetsplatsen som kan påverka hälsan vilket gör att man behöver vara pedagogisk.

Samarbetsförmåga: I arbetet samarbetar man mycket med andra, därför är det viktigt att ha en god samarbetsförmåga.

Uppmärksam: Det är viktigt att vara uppmärksam och lyhörd för att kunna identifiera vilken vård patienten är i behov av och kunna genomföra den på ett bra sätt.