Fysiker

Fysiker kan arbeta inom olika branscher. Arbetsuppgifterna handlar bland annat om problemlösning av olika slag, ofta med hjälp av matematik och olika former av experiment. Det är vanligt att arbeta med avancerade beräkningar, datorprogrammering och utvecklingsarbete. Fysiker samarbetar ofta med andra yrkesgrupper i olika projekt. Det är viktigt att vara analytisk, kreativ och att kommunicera bra med andra.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Fysikerna har en mycket bred arbetsmarknad. De arbetar bland annat inom industrin och inom den ekonomiska sektorn, hos datakonsultföretag och inte minst inom energisektorn. Gruppen finns också på forskningsinstitutioner, inom myndigheter samt vid universitet och högskolor där de kan arbeta med utbildning och forskning.

Arbetsuppgifter
Fysiker har omfattande kunskaper i bland annat matematik och fysik. Även datorprogrammering och arbete med teoretiska modeller finns inom fysikernas kunskapsområde. Allt detta är mycket användbara kunskaper som vanligtvis är eftertraktade hos många arbetsgivare.

Kunskaper om datorprogrammering gör att fysiker kan arbeta vid exempelvis it- och datakonsultföretag.

Inom industrin kan man arbeta med forskning, utveckling, konstruktion och avancerade beräkningar. Det kan röra sig om allt från hållfasthetsberäkningar hos olika material, utveckling av elektroniska system, dataprogram, optik och olika tillämpningar av laserteknik med mera.

Inom det ekonomiska området har fysikernas kunskaper i matematik blivit efterfrågade eftersom det blivit intressant att skapa teoretiska modeller för att förutse hur till exempel aktiekurser påverkas av olika faktorer.

Energibranschen och inte minst kärnkraftsektorn är en viktig arbetsgivare för fysikerna. Där handlar jobbet om mycket beräkningar, bland annat av hållfastheten hos reaktorhärdarna när de ska renoveras och byggas om.

Nya områden växer fram inom fysikerns arbetsfält. Ett par exempel är nanoteknik och bioteknik. Inom nanotekniken jobbar man till exempel med att förändra olika materials egenskaper. Inom biotekniken försöker forskarna bland annat efterlikna naturens egna system för energiframställning, exempelvis vid utveckling av solceller.

Arbetsuppgifterna kan både innehålla teoretisk modellering och experimentella mätningar. I det förra området används ofta avancerad matematik och storskaliga datorberäkningar. I det senare hanteras ofta avancerad mätutrustning. I båda områdena, som ofta går i varandra, krävs en god förmåga att analysera nya problem, samt att hitta på metoder för att lösa dem.

En annan inriktning fysiker kan ta är att bli meteorologer. Meteorologer jobbar med att beräkna och förutsäga väder och klimat. De viktigaste uppgifterna är att göra väderprognoser och att undersöka väder och klimat över längre tid.

Inriktningar
Det går att utbilda sig till fysiker via två spår. Dels via civilingenjörsutbildning inom teknisk fysik, dels via det rent naturvetenskapliga spåret. Innehållet i utbildningen kan vara i stort sett detsamma beroende på vilka val man gör inom ramen för respektive utbildning. Den som valt att utbilda sig till fysiker utan att gå civilingenjörspåret kan dock bli tvungen att marknadsföra sig själv mer än den som utbildat sig till civilingenjör i teknisk fysik. Civilingenjörsbegreppet är ofta mera välkänt hos arbetsgivarna.

Sjukhusfysikern är sjukvårdens strålningsexpert som arbetar med behandlingar och undersökningar av patienter där olika former av strålning används. Se yrkesbeskrivningen sjukhusfysiker på Yrken A-Ö för mer information.

Arbetsmiljö
Fysiker arbetar ofta i projektform tillsammans med experter från andra områden. Det kan till exempel vara matematiker, statistiker, biologer och kemister. Många gånger har man arbetsledande uppgifter och planerar och administrerar arbetet.

Arbetsmarknad utomlands
Arbetsmarknaden är i högsta grad internationell.

Förmågor

Förmågor som en fysiker behöver ha eller utveckla:

Analytiskt tänkande: En stor del av fysikers arbete är att kunna analysera komplexa problem.

Kreativt tänkande: För att hitta lösningar på problem måste man vara kreativ.

Problemlösning: Fysiker arbetar ofta med någon form av problemlösning, ofta med hjälp av teoretiska/matermatiska modeller. Det är även vanligt att arbeta med experimentella mätningar.

Samarbetsförmåga: Det är vanligt att samarbeta med olika yrkesgrupper.