Frivårdsinspektör

Frivårdsinspektören arbetar inom kriminalvården. Arbetsplatsen är både inne på kriminalvårdsanstalten och ute i samhället. Arbetet är omväxlande och innehåller både övervakning och personutredningar. En viktig uppgift är att delta i utslussningen när en klient avtjänat sitt straff och ska återanpassas tillbaka till samhället.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Socialsekreterare och kuratorer

God

Möjligheten till jobb på fem till tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att socialsekreterare* kommer att ha goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på socialsekreterare kommer att öka.

Tillgången på socialsekreterare ökar, eftersom många utbildas. Den blir dock inte tillräcklig för att möta den ökade efterfrågan.

*Arbetsförmedlingen gör ingen separat långsiktig bedömning för yrket socialsekreterare, men yrket ingår i yrkesgruppen socialsekreterare och kuratorer.Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Frivårdsinspektörer arbetar både på anstalter inom kriminalvården och med klienterna i deras hem när de behöver stöd efter frigivning.

Arbetsuppgifter

När en person friges villkorligt från anstalten är det frivårdsinspektörens uppgift att träffa personen regelbundet. Första kontakten tas alltid innan frigivningen, inne på anstalten. Frivårdsinspektörens uppgift är att hjälpa till så att återanpassningen till samhället går så smidigt som möjligt. I arbetet ingår att samtala kring praktiska problem som att finna arbete eller bostad. Samtidigt gäller det att övervaka så att personen inte återfaller i brott, och att uppmuntra klienten att söka behandling för eventuella missbruksproblem.

Frivårdsinspektören har också regelbunden kontakt med personer som döms till straff utan frihetsberövande. Det kan till exempel gälla de som avtjänar sitt straff genom elektronisk övervakning med fotboja.

I arbetet ingår olika uppgifter av utredningskaraktär. Frivårdsinspektören gör en personutredning av den person som befinns vara skyldig till brott. Det kan handla om hur hemförhållandena ser ut, kartlägga individens sociala nätverk och ta reda på om han eller hon tidigare varit straffad. I utredningen föreslår frivårdsinspektören exempelvis vård i form av behandling för missbruk eller fängelse. Det är sedan domstolen som fattar beslut om vilket straff som skall utdömas.

I uppgifterna ingår även att utbilda och handleda så kallade lekmannaövervakare, människor som på sin fritid stöttar personer dömda till skyddstillsyn eller villkorligt frigivna personer.

Frivårdsinspektören arbetar ofta i ett arbetslag, som kan ha olika ansvarsområden. Några exempel på områden kan vara samhällstjänst eller övervakning av villkorligt frigivna. Arbetet innehåller både individuella uppgifter och arbete i grupp. Därför krävs god förmåga att samarbeta både med kollegor och med andra myndigheter, till exempel socialförvaltningen i kommunen. Förmåga att uttrycka sig väl i skrift, och intresse för utredningsuppgifter är viktigt i yrket.

Arbetstid
Arbetstiden är oftast kontorstid. Tjänstgöring kvällar och helger kan dock förekomma. Kriminalvården fungerar dygnet runt.

Förmågor

Kompetenser som frivårdsinspektörer bör ha eller utveckla:

Empatisk förmåga: Kunna förstå hur människor tänker, känner och fungerar.

Gott omdöme: Kunna hantera människor i kris. Arbete inom kriminalvården innebär nära och ibland konfliktfyllda relationer med klienterna eller de frigivna personerna.Det är viktigt att man har förmåga att klara av balansgången mellan att kontrollera personer och att motivera dem att själva förändra sina liv.

Social förmåga: Kunna möta människor på ett professionellt sätt. Skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer med klienterna.