Fritidsledare

Fritidsledarens arbete är människors fritid. Det är vanligast att man som fritidsledare arbetar med barn och ungdomar, men man kan också arbeta med vuxna och pensionärer inom olika verksamheter. Fritidsledarens uppgift är att möjliggöra en trygg, aktiv och meningsfull fritid.

Fritidsledare arbetar på fritidsgårdar, skolor, fritidshem, gruppboenden samt inom föreningar eller församlingar. En fritidsledare planerar och arrangerar olika aktiviteter inom verksamheten som exempelvis temakvällar eller kursverksamhet.

Arbetsuppgifter
Fritidsledarens roll är att skapa en aktiv och meningsfull fritid för deltagarna i den verksamhet man arbetar inom. Det kan exempelvis innebära att man arrangerar olika typer av aktiviteter som temakvällar, utflykter eller kursverksamheter. Det kan handla om bakning, dans, konst eller sport. Deltagarna i verksamheten är ofta med och styr innehållet.

En del av arbetet är att se deltagarnas egna förmågor och styrkor. Fritidsledaren ska uppmuntra och inspirera deltagarna till aktivitet och deltagande i verksamheten. Fritidsledaren kan ha en coachande och stöttande roll i syfte att få deltagarna att delta i verksamhetens olika aktiviteter och arrangemang. Även utveckling och planering av verksamheten ingår i arbetsuppgifterna.

Fritidsledaren är inom barn- och ungdomsverksamheten en vuxen förebild som ska stötta barnen och ungdomarna i deras utveckling. Man hjälper deltagarna att skapa trygga och fungerande relationer mellan varandra samt skapa en positiv tillvaro och fritid. Det är därför viktigt att fritidsledaren är en trygg förebild för deltagarna i verksamheten.

Inom verksamheter där målgruppen är pensionärer eller vuxna är fritidsledarens roll likvärdig. Man utvecklar, arrangerar och leder olika typer av aktiviteter, utflykter eller kursverksamheter. Fritidsledaren kan ha likt inom barn- och ungdomsverksamheten en relationsbyggande roll och skapa trygga förutsättningar för en aktiv fritid.

Arbetstider
Fritidsledarens arbetstider varierar beroende på vilken verksamhet man arbetar inom. Arbetstiderna kan vara under både vardag, helg- och kvällstid.

Förmågor

Förmågor som kan vara bra att ha eller utveckla som fritidsledare:

Kommunikativ förmåga: Det är viktigt att kunna anpassa sin kommunikation utifrån olika individer. Det är också viktigt att kunna lyssna, förstå och vara uppmärksam på deltagarnas önskemål och viljor.

Initiativtagande: Att kunna ta initiativ är viktigt för att kunna planera och arrangera olika typer aktiviteter och arrangemang.

Förmåga att möta människor: Det är viktigt att kunna hantera människor. Som fritidsledare är man ofta ett stöttande och en trygg person för deltagarna i verksamheten. Det är viktigt att man kan få människor att känna sig bekräftade och sedda.

Samarbetsförmåga: Samarbete kring verksamheten och deltagare är vanligt vilket gör det viktigt att kunna samarbeta. Ofta har man kontakt med andra aktörer i samhället såsom skola, socialtjänst eller föräldrar.