Fraktexpeditör inom flyget

Fraktexpeditörer planerar och sköter det pappersarbete som krävs för flygtransport av gods av olika slag. Godset kan vara allt från maskiner till frukt. En stor del av jobbet är att kontrollera så att flygfraktsändningarna sker enligt gällande säkerhetsregler. Det är bra att vara serviceinriktad, stresstålig och bra på att organisera sitt arbete.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsplatsen finns oftast hos flygbolagens fraktavdelningar eller flygbolagens fraktförsäljningsagenter, men framförallt i flygfraktterminaler, vid och omkring de stora flygplatserna i Sverige.

Arbetsuppgifter
Exempel på arbetsuppgifter är att reservera plats för godset på önskad avgång och att kontrollera att de dokument som behöver följa med finns och är korrekta. En viktig uppgift är att kontrollera att sändningarna är korrekta enligt de säkerhetsregler som finns inom flyget. Det gäller såväl lokala och nationella som internationella säkerhetsbestämmelser.


Datorn och telefonen är fraktexpeditörernas viktigaste hjälpmedel via vilka de har mycket kontakt med andra flygbolag och speditörer.

Andra arbetsuppgifter kan vara att informera kunder, skriva fraktsedlar, ta reda på fraktvillkor, informera om priser och ordna med transportförsäkringar. Om godset eller dess dokument kommit bort måste det spåras och eventuella reklamationer måste följas upp. Ibland beräknar expeditörerna också vikter på gods.

Arbetstid
Fraktexpeditörer arbetar nästan alltid på oregelbundna tider. Ofta arbetar men i skift förlagda mellan kl. 06.00 till kl 24.00.

Förmågor

Förmågor som en fraktexpeditör inom flyget behöver ha eller utveckla:

Kommunikativ förmåga: Kunna ge och ta instruktioner utan att tappa väsentlig information.

Kundfokus: Vara lyhörd och uppmärksam på kundens behov.

Organisationsförmåga: Förmåga att överblicka flera saker samtidigt och organisera transporter på effektivaste sätt.

Produktivitetsinriktad: Producera tillfredsställande resultat på kort tid.

Serviceinriktad: Förstå vad kunder och medarbetare vill och agera utifrån det.

Stresstålig:
Arbetet är periodvis stressigt och man behöver kunna arbeta med flera saker samtidigt.