Fotterapeut

Fotterapeuter arbetar med både fothälsovård och fotsjukvård genom att behandla och förebygga fotbesvär och ge råd om hur man på bästa sätt sköter sina fötter. De flesta fotterapeuter är egenföretagare och arbetar på uppdrag av kommun och landsting.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

De flesta fotterapeuter är egna företagare och arbetar på uppdrag av landsting och kommuner och har egen mottagning. På landstingets eller kommunens uppdrag kan de arbeta på sjukhus, servicehus, vårdcentraler och inom friskvården. Det är också vanligt att fotterapeuten besöker sina kunder i hemmet för att ge behandling. Det finns också fotterapeuter som är anställda vid landsting.

Arbetsuppgifter
Fotterapeuter arbetar med patienter inom hälso- och sjukvård och privatpersoner. De behandlar framförallt fötter hos patienter som har exempelvis diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, psoriasis och reumatiska sjukdomar samt äldre och personer med funktionsnedsättning. De ger även behandlingar för välbefinnande.

En behandling börjar alltid med att fotterapeuten bedömer foten ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv för att kunna ge rätt behandling. Fotterapeutens vanligaste arbetsuppgift är att ge fotbehandling som börjar med ett fotbad. Därefter klipper de naglar, rensar nagelband, tar bort förhårdnader och behandlar liktorn hudsprickor, vårtor, nagelsvamp och nageltrång. Fotterapeuter använder olika instrument som till exempel fotfil, nageltång och skalpell. Förhårdnader slipas bort för hand eller med en elektrisk apparat. Att lägga olika slags förband och avlastningar ingår också i arbetet liksom att ge fot- och underbensmassage.

Fotterapeuter har fördjupade kunskaper om hur den friska foten ser ut och fungerar samt olika sjukdomar som påverkar fötter. De har kunskaper att bedöma när en patient behöver andra behandlingar än vad fotterapeuten kan erbjuda och har då möjlighet att remitera patienten till vårdcentral eller hudläkare. De arbetar också förebyggande och rådgivande och ger råd om till exempel sulor och inlägg. En del säljer även fotvårdsprodukter och fotriktiga skor.

Förmågor

Förmågor som fotterapeuter behöver ha eller utveckla:

God fysik: Många patienter är ofta äldre och många är rullstolsburna, vilket kan innebära fysiskt påfrestande arbetsställningar för terapeuten.

Social förmåga: Förmåga att lätt få kontakt med människor.