Fordonsmontör

Fordonsmontörer monterar detaljer vid tillverkning av fordon. Sedan provar montören att de delar som monterats fungerar felfritt. Samarbetsförmåga är viktigt eftersom arbetet till stor del är laginriktat. Fordonsmontörer kan vara specialiserade på vissa delar av fordonet men vanligen arbetar de på en produktionslinje.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Fordonsmontörer

Medelgod

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att fordonsmontörer möter en medelgod arbetsmarknad på både fem och tio års sikt.

Efterfrågan på fordonsmontörer kommer att vara i stort sett oförändrad på både fem och tio års sikt.

Tillgången på utbildade fordonsmontörer förväntas inte bli tillräcklig eftersom det finns ett minskat intresse för att utbilda sig till yrket. Det innebär att de som väljer ett industritekniskt- eller verkstadsinriktat yrkesprogram på gymnasiet kommer att ha goda jobbmöjligheter. Rekrytering till yrket sker från många olika gymnasieprogram och många får intern utbildning av arbetsgivaren.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Monteringsarbetet organiseras på olika sätt vid olika företag inom biltillverkningsindustrin. Det finns exempelvis linjebaserad successiv påbyggnad eller montering vid flera monteringsstationer.

Till gruppen fordonsmontörer räknas också påbyggarna, som arbetar inom Lastfordonsgruppen, LFG. De monterar skräddarsydda påbyggnader såsom skåp, flak på lastbilar, lastmaskiner och skåpbilar. Arbetet på LFG utgörs till stor del av plåtslageri-, bocknings- och svetsningsarbete på höghållfast stål.

Arbetsuppgifter
Fordonsmontörer ingår i ett arbetslag där arbetet handlar om att:

● Rekvirera det material som behövs för monteringsarbetet
● Se till att underhåll görs på utrustning inom det egna området
● Se till att produktionen flyter jämnt mellan arbetslagen och att produktionstider hålls
● Kvalitetssäkra arbetet

De flesta detaljerna sammanfogas genom skruvning, nitning eller svetsning. Svetsrobotar används för vissa arbetsmoment. Monteringsarbetet börjar med att rambalkar tillverkas och monteras till en ram. Sedan monteras framaxel och bakaxel, rörsystem för tryckluft, hydraulik och avgassystem.

Slutligen monteras växellådan och motorn. Monteringen av förbränningsmotorer är delvis automatiserad, alla detaljer som finns inne i motorn, till exempel vevaxlar, kamaxlar och oljepumpar kan automatmonteras. Det gäller även motorernas kåpor. Monteringen utförs av robotar och montörens arbete är att övervaka de processtyrda maskinerna. Arbetet kan även omfatta programmering av styrsystem för robotarna.

När monteringen är klar testas och kontrolleras olika funktioner. Varje lastbil provkörs av provförare på testbana. På personvagnssidan sker testen på varje bil i en elektronisk simulator medan provkörning sker stickprovsvis.

Arbetsmiljö
Fordonsmontörerna använder mest handmaskiner, tryckluftsdrivna skruvdragare och momentnycklar samt specialverktyg vid monteringen.. Lyftutrustningar av olika slag används. För vissa arbetsmoment används även datorer som hjälpmedel.

Arbetstider
Skiftarbete förekommer.

Förmågor

Förmågor som fordonsmontörer behöver ha eller utveckla:

Resultatinriktad: För att produktionen ska flyta på är det viktigt att man har förmåga att producera på ett effektivt sätt och är klar när man behöver vara det.

Samarbetsförmåga: Som fordonsmontör arbetar du i lag tillsammans med andra och det är viktigt att det samarbetet fungerar bra.

Utvecklingsinriktad: Det är bra att vara beredd på att man behöver utvecklas i arbetet.