Kungsgårdsgymnasiet 1

Norrköping, Östergötlands län
O
Adress:
Södra Promenaden 83
60234 NORRKÖPING
E-post: kungsgard@norrkoping.se
Hemsida: http://www.kungsgard.se
Telefon arbete: 011-153860

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Ekonomi
  • Juridik
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Administrativ service
  • Handel och service
  • Handel och service, lärling