NTI Gymnasiet Södertörn

Huddinge, Stockholms län
F
Adress:
Röntgenvägen 9
14152 HUDDINGE
E-post: sodertorn@ntig.se
Hemsida: https://www.ntigymnasiet.se
Telefon arbete: 08-55640850

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Estetik och media
  • Musik
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Informations- och medieteknik