S:t Botvids gymnasium

Botkyrka, Stockholms län
O
Adress:
Tomtbergavägen 10
14567 NORSBORG
E-post: stbotvidsgymnasium@botkyrka.se
Hemsida: http://www.stbotvidsgymnasium.se
Telefon arbete: 08-53062444

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Ekonomi
  • Juridik
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Särskild variant, cirkus (spetsutbildning)
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Naturvetenskap
  • Naturvetenskap och samhälle
  • Naturvetenskap, särskild variant estetiska området
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Beteendevetenskap
  • Samhällsvetenskap