Nyköpings Enskilda Gymnasium

Nyköping, Södermanlands län
F
Adress:
Västra Trädgårdsgatan 38
61132 NYKÖPING
E-post: info@nykopingsenskilda.se
Hemsida: http://www.nykopingsenskilda.se
Telefon arbete: 0155-285900

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Ekonomi
  • Juridik
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Naturvetenskap
  • Naturvetenskap och samhälle
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Beteendevetenskap
  • Samhällsvetenskap