Jämtlands Gymn, Wargentin 2B

Östersund, Jämtlands län
O
Adress:
Regementsgatan 24
83141 ÖSTERSUND
E-post: wargentin@jgy.se
Hemsida: http://www.jgy.se
Telefon arbete: 010-4902409

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Barn- och fritidsprogrammet, Idrottsprofil
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Ekonomiprogrammet, Idrottsprofil
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Naturvetenskapsprogrammet, Idrottsprofil
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Samhällsvetenskapsprogrammet, Idrottsprofil