Thorildsplans gymnasium 93367005

Stockholm, Stockholms län
O
Adress:
Drottningholmsvägen 82
11242 STOCKHOLM
E-post: info.thn@stockholm.se
Hemsida: http://thorildsplansgymnasium.stockholm.se/
Telefon arbete: 08-50843500

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Dator- och kommunikationsteknik
  • Elteknik
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Design och produktutveckling
  • Informations- och medieteknik
  • Samhällsbyggande och miljö