Almåsgymnasiet B

Borås, Västra Götalands län
O
Adress:
Alingsåsvägen 36
50438 BORÅS
E-post: almasgymnasiet@boras.se
Hemsida: http://boras.se/almas
Telefon arbete: 033-357793

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Fritid och hälsa
  • Fritid och hälsa, lärling
  • Pedagogiskt arbete
  • Pedagogiskt arbete, lärling
  • Socialt arbete
  • Socialt arbete, lärling