Nacka gymnasium, Samhälle

Nacka, Stockholms län
O
Adress:
Griffelvägen 17
13140 NACKA
E-post: ng.vagledning@nacka.se
Hemsida: http://www.nackagymnasium.nacka.se
Telefon arbete: 08-7188100

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Beteendevetenskap
  • Medier, information och kommunikation
  • Samhällsvetenskap
  • Särskild variant estetiska området, musik