Thoren Business School Uppsala

Uppsala, Uppsala län
F
Adress:
Stora torget 7
75320 UPPSALA
E-post: uppsala@tbschool.se
Hemsida: http://www.affarsgymnasiet.se
Telefon arbete: 018-7001130

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Naturvetenskap
  • Naturvetenskap och samhälle
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Beteendevetenskap
  • Medier, information och kommunikation
  • Samhällsvetenskap