Nordenbergsskolan 2

Olofström, Blekinge län
O
Adress:
Rydénvägen 1
29338 OLOFSTRÖM
E-post: nordenbergsskolan@olofstrom.se
Hemsida: http://www.olofstrom.se/nordenberg
Telefon arbete: 0454-93238

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
 • Automation
 • Automation, Idrottsprofil
 • El- och energiprogrammet, Idrottsprofil
 • Elteknik
 • Elteknik, Idrottsprofil
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Fordons- och transportprogrammet, Idrottsprofil
 • Personbil
 • Personbil, Idrottsprofil
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Industritekniska programmet, Idrottsprofil
 • Produkt och maskinteknik
 • Produkt och maskinteknik, Idrottsprofil
 • Svetsteknik
 • Svetsteknik, Idrottsprofil
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Design och produktutveckling
 • Design och produktutveckling, Idrottsprofil
 • Informations- och medieteknik
 • Informations- och medieteknik, Idrottsprofil
 • Teknikprogrammet, Idrottsprofil
 • Teknikvetenskap
 • Teknikvetenskap, Idrottsprofil