Karlbergsgymnasiet 2

Åmål, Västra Götalands län
O
Adress:
Schölinsgatan 7
66232 ÅMÅL
E-post: karlberg@amal.se
Hemsida: http://www.karlbergsgymnasiet.se
Telefon arbete: 0532-17211

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
 • Automation
 • Automation, Idrottsprofil
 • El- och energiprogrammet, Idrottsprofil
 • Elteknik
 • Elteknik, Idrottsprofil
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Bild och formgivning
 • Bild och formgivning , Idrottsprofil
 • Estetiska programmet, Idrottsprofil
 • Musik
 • Musik, Idrottsprofil
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Industritekniska programmet
 • Industritekniska programmet, Idrottsprofil
 • Produkt och maskinteknik
 • Produkt och maskinteknik, Idrottsprofil
 • Svetsteknik
 • Svetsteknik, Idrottsprofil
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Naturvetenskap
 • Naturvetenskap och samhälle
 • Naturvetenskap och samhälle, Idrottsprofil
 • Naturvetenskap, Idrottsprofil
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet, Idrottsprofil
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Beteendevetenskap
 • Beteendevetenskap, Idrottsprofil
 • Medier, information och kommunikation
 • Medier, information och kommunikation, Idrottsprofil
 • Samhällsvetenskap
 • Samhällsvetenskap, Idrottsprofil
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet, Idrottsprofil
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Informations- och medieteknik
 • Informations- och medieteknik, Idrottsprofil
 • Produktionsteknik
 • Produktionsteknik, Idrottsprofil
 • Teknikprogrammet
 • Teknikprogrammet, Idrottsprofil
 • Teknikvetenskap
 • Teknikvetenskap, Idrottsprofil