Karlbergsgymnasiet 2

Åmål, Västra Götalands län
O
Adress:
Schölinsgatan 7
66232 ÅMÅL
E-post: karlberg@amal.se
Hemsida: http://www.karlbergsgymnasiet.se
Telefon arbete: 0532-17211

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
 • Automation
 • El- och energiprogrammet, Idrottsprofil
 • El- och energiprogrammet; Automation, Idrottsprofil
 • El- och energiprogrammet; Elteknik, Idrottsprofil
 • Elteknik
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Bild och formgivning
 • Estetiska programmet, Idrottsprofil
 • Estetiska programmet; Bild och formgivning , Idrottsprofil
 • Estetiska programmet; Musik, Idrottsprofil
 • Musik
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Industritekniska programmet, Idrottsprofil
 • Industritekniska programmet; Produkt och maskinteknik, Idrottsprofil
 • Industritekniska programmet; Svetsteknik, Idrottsprofil
 • Produkt och maskinteknik
 • Svetsteknik
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Naturvetenskap
 • Naturvetenskap och samhälle
 • Naturvetenskapsprogrammet, Idrottsprofil
 • Naturvetenskapsprogrammet; Naturvetenskap och samhälle, Idrottsprofil
 • Naturvetenskapsprogrammet; Naturvetenskap, Idrottsprofil
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Beteendevetenskap
 • Medier, information och kommunikation
 • Samhällsvetenskap
 • Samhällsvetenskapsprogrammet, Idrottsprofil
 • Samhällsvetenskapsprogrammet; Beteendevetenskap, Idrottsprofil
 • Samhällsvetenskapsprogrammet; Medier, information och kommunikation, Idrottsprofil
 • Samhällsvetenskapsprogrammet; Samhällsvetenskap, Idrottsprofil
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Informations- och medieteknik
 • Produktionsteknik
 • Teknikprogrammet, Idrottsprofil
 • Teknikprogrammet; Informations- och medieteknik, Idrottsprofil
 • Teknikprogrammet; Produktionsteknik, Idrottsprofil
 • Teknikprogrammet; Teknikvetenskap, Idrottsprofil
 • Teknikvetenskap