Praktiska Gymnasiet Skellefteå

Skellefteå, Västerbottens län
F
Adress:
Åsgatan 24
93141 SKELLEFTEÅ
E-post: Urban.Lindmark@praktiska.se
Hemsida: http://www.praktiska.se
Telefon arbete: 0910-725590

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Måleri, lärling
Inriktningar som skolan erbjuder
 • El- och energiprogrammet
 • Elteknik, lärling
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Personbil, lärling
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Handel och service, lärling
 • Handels- och administrationsprogrammet
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Hotell- och turismprogrammet
 • Turism och resor, lärling
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Vård- och omsorgsprogrammet