Söderslättsgymnasiet Ro 3

Trelleborg, Skåne län
O
Adress:
S:t Nicolaiplan
23143 TRELLEBORG
E-post: bildningsforvaltningen@trelleborg.se
Hemsida: http://www.trelleborg.se
Telefon arbete: 0410-733614

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
 • Barn- och fritidsprogrammet, idrottsprofil, NIU
 • Pedagogiskt arbete
 • Pedagogiskt arbete, idrottsprofil, NIU
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Ekonomi
 • Juridik
 • Juridik, idrottsprofil, NIU
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Handel och service
 • Handel och service, idrottsprofil, NIU
 • Idrottsprofil, NIU
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Beteendevetenskap
 • Beteendevetenskap, idrottsprofil, NIU
 • Idrottsprofil
 • Samhällsvetenskap
 • Samhällsvetenskap, idrottsprofil, NIU