Törnströmska gymnasiet

Karlskrona, Blekinge län
O
Adress:
Östra Köpmansgatan 10
37160 KARLSKRONA
E-post: kunskapsforvaltningen@karlskrona.se
Hemsida: http://www.karlskrona.se/tornstromska
Telefon arbete: 0455-304063

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
 • Anläggningsfordon, Idrottsprofil, NIU
 • Bygg- och anläggningsprogrammet, Idrottsprofil, NIU
 • Husbyggnad, Idrottsprofil, NIU
 • Mark och anläggning, Idrottsprofil
 • Måleri, Idrottsprofil, NIU
 • Plåtslageri, Idrottsprofil
Inriktningar som skolan erbjuder
 • El- och energiprogrammet, Idrottsprofil
 • Elteknik, Idrottsprofil
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Estetik och media, Idrottsprofil
 • Estetiska programmet, Idrottsprofil
 • Musik, Idrottsprofil
 • Teater, Idrottsprofil
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Fordons- och transportprogrammet, Idrottsprofil
 • Lastbil och mobila maskiner, Idrottsprofil
 • Personbil, Idrottsprofil
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Fastighet, Idrottsprofil
 • VVS, Idrottsprofil
 • VVS- och fastighetsprogrammet, Idrottsprofil