Hvitfeldtska gymnasiet 3

Göteborg, Västra Götalands län
O
Adress:
Rektorsgatan 2
41133 GÖTEBORG
E-post: info.hvitfeldtska@educ.goteborg.se
Hemsida: http://goteborg.se/wps/portal/hvitfeldtskagymnasiet/
Telefon arbete: 031-3670600

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Naturvetenskap
  • Naturvetenskap och samhälle
  • Naturvetenskap, spetsutbildning
  • Naturvetenskapsprogrammet