Norra Real 82964090

Stockholm, Stockholms län
O
Adress:
Roslagsgatan 1
11355 STOCKHOLM
E-post: infonorrareal.nol@stockholm.se
Hemsida: http://www.norrareal.stockholm.se
Telefon arbete: 08-50832300

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Samhällsvetenskap