Fridegårdsgymnasiet- AST-programmen

Håbo, Uppsala län
O
Adress:
Centrumleden, Bålsta centrum
74632 BÅLSTA
E-post: fridegard@edu.habo.se
Hemsida: http://www.fridegardsgymnasiet.se
Telefon arbete: 0171-53844

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Naturvetenskap och samhälle
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Beteendevetenskap
  • Samhällsvetenskap