Tycho Braheskolan

Helsingborg, Skåne län
O
Adress:
Studievägen 4
25247 HELSINGBORG
E-post: tychobraheskolan@helsingborg.se
Hemsida: http://www.helsingborg.se/tychobraheskolan
Telefon arbete: 042-105738

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Naturvetenskap
  • Naturvetenskap och samhälle
  • Särskild variant inom det estetiska området, musik
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Design och produktutveckling
  • Informations- och medieteknik
  • Samhällsbyggande och miljö
  • Teknikvetenskap
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Lärling
  • Vård- och omsorgsprogrammet