Brogårdsgymnasiet

Kristinehamn, Värmlands län
O
Adress:
Gamla Kyrkogatan 2
68131 KRISTINEHAMN
E-post: skolnamnden@kristinehamn.se
Hemsida: http://www.kristinehamn.se/skola-barnomsorg
Telefon arbete: 0550-87416

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
 • Ekonomi
 • Ekonomiprogrammet
 • Juridik
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Dator- och kommunikationsteknik
 • El- och energiprogrammet
 • Elteknik
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Estetik och media
 • Musik
 • Teater
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Handel och service
 • Handels- och administrationsprogrammet
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Naturvetenskap
 • Naturvetenskap och samhälle
 • Naturvetenskapsprogrammet
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Beteendevetenskap
 • Medier, information och kommunikation
 • Samhällsvetenskap
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Design och produktutveckling
 • Informations- och medieteknik
 • Teknikprogrammet
 • Teknikvetenskap