Design & Construction College Malmö

Malmö, Skåne län
F
Adress:
Fredriksbergsgatan 16
21211 MALMÖ
E-post: dccmalmo@hermods.se
Hemsida: http://www.dccgymnasium.se
Telefon arbete: 040-6416361

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Handels- och administrationsprogrammet; Handel och service, Riksidrottsgymnasium
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Hotell- och turismprogrammet; Turism och resor, Riksidrottsgymnasium