Helsingborgs Lärlingsgymnasium

Helsingborg, Skåne län
O
Adress:
Järnvägsgatan 14 B
25278 HELSINGBORG
E-post: hakan.liljeqvist@helsingborg.se
Hemsida: http://www.helsingborg.se/larlingsgymnasium/
Telefon arbete: 042-107115

Program som skolan erbjuder