Söderslättsgymnasiet Ro 1

Trelleborg, Skåne län
O
Adress:
Bruksgatan 13
23143 TRELLEBORG
E-post: bildningsforvaltningen@trelleborg.se
Hemsida: http://www.trelleborg.se
Telefon arbete: 0410-733614

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
  • Bild och formgivning
  • Musik
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Naturvetenskap
  • Naturvetenskap och samhälle